Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2011 - 2012 trường THCS Hồng Sơn

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 2 đề thi

0
133
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2011 - 2012 trường THCS Hồng Sơn

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2011 - 2012 trường THCS Hồng Sơn

Để đạt được kết quả cao trong kỳ kiểm tra sắp tới, các em đừng quên tham khảo bộ sưu tập Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2011 - 2012 trường THCS Hồng Sơn của thư viện eLib. Bộ đề thi được chọn lọc kỹ càng, giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2011 - 2012 trường THCS Hồng Sơn

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2011 - 2012 trường THCS Hồng Sơn được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

I. Choose and circle the best correct word or phrase. (5ms)
(Chọn và khoanh tròn từ hay cụm từ đúng nhất) (5đ)
1. Odd one out. (Loại ra một từ không cùng loại)
a. done b. gone c. spoken d. wrote
2. Choose the word which is pronounced differently from the other.
a. carol b. pomegranate c. waterfall d. gallery
3. Pick out the word whose stress pattern is not the same as that in the rest.
a. award b. participate c. seperate d.include
4. David is ……........... in ancient cities in Viet Nam.
a. in b. on c. at d. to
5. The firework festival……........... in Da Nang this summer.
a. is hold b. holds c. will hold d. will be held
6. Were there ……........... copetions?
a. a b. an c. some d. any
7. Tom likes ……........... and sunbathing in Nha Trang.
a. swim b. swims c. swimming d. swam
8. Christmas songs ……........... for people eight hundred years ago.
a. is performed b. are performed c. was performed d. were performed
9. ……........... ago did the Chrismas tree come to the USA?
a. How many b. How long c. How much d. How far
10. He said he ……........... an engineer.
a. be b. is c. was d. were

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2011 - 2012 trường THCS Hồng Sơn!
Đồng bộ tài khoản