Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 9

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 77 đề thi

0
1.803
lượt xem
11
download
Xem 77 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 9

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 9

Ôn thi với bộ sưu tập Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 9, giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi, ôn tập thêm nội dung lý thuyết, tiếp cận với một đề thi chuẩn. Từ đó rút ra kinh nghiệm cũng như nâng cao kĩ năng giải đề. Ngoài ra, bộ đề thi này sẽ là tài liệu hữu ích dành cho quý thầy cô tham khảo. Chúc các em và thầy cô giáo thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 9

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 9 được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

I. Chọn câu trả lời đúng nhất (3 điểm)
1.
It's very kind _______ you to help us. Thanks a lot.
A. for
B. to
C. with
D. of
2.
The hospital building is divided _______ four sections.
A. in
B. into
C. tor
D. about
3.
Did he ______ live in the country when he was young?
A. use to
B. used to
C. be used to
D. get used to
4.
Tam wishes his father _______ here now to help him.
A. is
B. were
C. will be
D. would be
5.
What a pity! Lan can`t come with us. We all wish she ______ be here.
A. would
B. should
C. could
D. can
II. Trong các từ gạch chân dưới đây có một lỗi sai, tìm lỗi sai trong mỗi câu. (3 điểm)
1.
She wishes he will stop making noise when she is working.
A. wishes
B. will
C. making
D.when
2.
Tom uses to wear glasses, but he doesn`t now.
A. uses
B. glasses
C. doesn't
D.now
3.
This book consists about three parts: introduction, development and conclusion.
A. This
B. about
C. parts
D. and
4.
Mai and me would like to join the English speaking club.
A. me
B. would
C. to
D. speaking

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn và nhiều tài liệu hay khác trong BST Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 9!
Đồng bộ tài khoản