Đề kiểm tra 15 phút môn Toán phần Số học lớp 6

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 39 đề thi

0
802
lượt xem
12
download
Xem 39 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán phần Số học lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán phần Số học lớp 6
Mô tả bộ sưu tập

Tìm kiếm và chia sẻ tài liệu là nhu cầu thiết yếu của con người trong xã hội hiện nay. Hiểu được điều đó, thư viện eLib đã biên soạn và sắp xếp các Đề kiểm tra 15 phút môn Toán phần Số học lớp 6 tạo thành bộ sưu tập dưới đây để quý thầy cô và các em thuận tiện trong quá trình tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán phần Số học lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán phần Số học lớp 6
Tóm tắt nội dung

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 15 phút môn Toán phần Số học lớp 6 dưới đây:

Câu 1:( 1 đ) Áp dụng tính chất chia hết, xét xem tổng sau đây có chia hết cho 6 không?
120 + 48 + 20
Câu 2: ( 2 đ) Trong các số sau,
672; 550; 1537; 6321; 3150; 1345
a) Số nào chia hết cho 2
b) Số nào chia hết cho 5?
c) Số nào chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9
Câu 3 : ( 4 đ) Điền chữ số vào dấu *để
a) 157* chia hết cho 3
b) 157* chia hết cho 2
c) 252 * chia hết cho 2 và 9
Câu 4: ( 3 đ) Tìm các số tự nhiên x sao cho
a) x  B(15) và 20  x  80
b) 24 : x
c) 15 : (x - 1)

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 15 phút môn Toán phần Số học lớp 6. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản