Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 12

Chia sẻ: Tran Thy | Ngày: | 10 đề thi

0
140
lượt xem
2
download
Xem 10 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 12

Mô tả BST Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 12

Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo BST Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 12. BST tổng hợp các đề thi hay của các trường trên cả nước, nội dung bám sát chương trình học, được trình bày rõ ràng và khoa học. Tham khảo BST để các em nắm vững các kiến thức về: Khái quát lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1930, tình hình phân hóa VN sau chiến tranh thế giới thứ nhất, những nét chính về quá trình hình thành ba tổ chức Cộng sản ở VN... Qua đó, các em sẽ được hệ thống lại toàn bộ kiến thức, tích lũy kinh nghiệm làm bài thi. Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao trong kì thi!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 12

Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo BST Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 12:

Câu 1: Trình bày những chuyển biến về kinh tế - xã hội ở Việt Nam từ sau Chiến tranh thế
giới thứ nhất đến cuối những năm 20 của thế kỉ XX. (4đ)
Câu 2: Nêu và phân tích một số điểm chủ yếu trong nội dung Cương lĩnh đầu tiên của Đảng
để khẳng định đó là đường lối giải phóng dân tộc đúng đắn và sáng tạo.(4đ)
Câu 3: Tại sao lại cho rằng cuộc bãi công Ba Son (8 – 1925) là một cái mốc quan trọng trên
con đường phát triển của phong trào công nhân nước ta sau chiến tranh. (2đ)
TT Hướng dẫn chấm Biểu điểm
Câu 1 Trình bày những chuyển biến về kinh tế - xã hội ở Việt Nam từ sau 4đ
Chiến tranh thế giới thứ nhất đến cuối những năm 20 của thế kỉ XX.
* Chuyển biến về kinh tế: Nền kinh tế của tư bản Pháp ở Đông Dương 1đ
có bước phát triển mới: kỹ thuật và nhân lực được đầu tư. Tuy nhiên
kinh tế Việt Nam vẫn mất cân đối, lạc hậu, nghèo nàn phụ thuộc kinh tế
pháp.
* Chuyển biến về giai cấp
- Giai cấp địa chủ phong kiến: Tiếp tục bị phân hoá. Một bộ phận 0.5đ
không nhỏ tiểu và trung địa chủ tham gia phong trào dân tộc, dân chủ
chống Pháp và tay sai.
- Giai cấp nông dân: Chiếm trên 90% dân số, bị đế quốc, phong kiến 0.5đ
tước đoạt ruộng đất, bị bần cùng hoá, mâu thuẫn gay gắt với đế quốc
Pháp và phong kiến tay sai.
- Giai cấp tiểu tư sản: phát triển nhanh về số lượng, nhạy bén với thời 0.5đ
cuộc, có tinh thần chống Pháp và tay sai.
- Giai cấp tư sản: số lượng ít, thế lực yếu, trong quá trình phát triển bị 0.5đ
phân hoá thành hai bộ phận:
+Tư sản mại bản: có quyền lợi gắn với đế quốc nên cấu kết chặt chẽ
với đế quốc.
+Tư sản dân tộc: có khuynh hướng dân tộc và dân chủ.
- Giai cấp công nhân: ngày càng phát triển, bị 3 tầng áp bức bóc lột, có 0.5đ
quan hệ gắn bó với nông dân, tinh thần yêu nước mạnh mẽ, sớm chịu
ảnh hưởng của trào lưu cách mạng vô sản, vươn lên thành giai cấp lãnh
đạo cách mạng.
→Những mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam ngày càng sâu sắc, 0.5đ
trong đó chủ yếu là mâu thuẫn giữa dân tộc VN với Pháp và tay sai.
Câu 2 Nêu và phân tích một số điểm chủ yếu trong nội dung Cương lĩnh 4 đ
đầu tiên của Đảng để khẳng định đó là đường lối giải phóng dân tộc
đúng đắn và sáng tạo.
- Hội nghị hợp nhất các đảng cộng sản do Nguyễn Ái Quốc chủ trì tại 0.5đ
Cửu Long (Hương Cảng, TQ), từ 6/1/1930.
- Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc 0.5đ
soạn thảo, đây là bản Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ta.
- Nội dung:
+ Xác định đường lối chiến lược cách mạng Việt Nam là tiến hành Cách 0.5đ
mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.
+ Nhiệm vụ: là đánh đổ đế quốc Pháp, bọn phong kiến và tư sản phản 0.5đ
cách mạng làm cho nước Việt Nam độc lập tự do.
+ Lực lượng: Công, nông, tiểu tư sản, trí thức. Với phú nông, trung tiểu 0.5đ
địa chủ và tư sản dân tộc thì lợi dụng hoặc trung lập họ.
+ Lãnh đạo: Đảng cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp vô 0.5đ
sản
+ Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới. 0.5đ
=> Đây là cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc sáng tạo, kết hợp
đúng đắn vấn đề dân tộc và giai cấp, độc lập tự do là tư tưởng cốt lõi của 0.5đ
cương lĩnh này.
Câu 3 Tại sao lại cho rằng cuộc bãi công Ba Son (8 – 1925) là một cái mốc 4đ
quan trọng trên con đường phát triển của phong trào công nhân
nước ta sau chiến tranh.
- Là cuộc đấu tranh quan trọng đầu tiên của công nhân có tổ chức, lãnh 0.5đ
đạo.
- Đấu tranh không chỉ nhằm mục đích kinh tế mà còn vì mục tiêu chính 0.5đ
trị.
- Họ đã tỏ rõ sức mạnh giai cấp và tinh thần quốc tế vô sản. 0.5đ
- Đánh dấu công nhân Việt Nam bắt đầu đi vào đấu tranh tự giác. 0.5đ

Để xem nội dung đầy đủ và chi tiết vui lòng đăng nhập và download về máy để tham khảo.
Đồng bộ tài khoản