Đề kiểm tra Học kỳ II lớp 10 năm 2012 - 2013, THPT Lê Thánh Tông tỉnh Gia Lai

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 14 đề thi

0
351
lượt xem
2
download
Xem 14 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra Học kỳ II lớp 10 năm 2012 - 2013, THPT Lê Thánh Tông tỉnh Gia Lai

Mô tả BST Đề kiểm tra Học kỳ II lớp 10 năm 2012 - 2013, THPT Lê Thánh Tông tỉnh Gia Lai

BST Đề kiểm tra Học kỳ II lớp 10 năm 2012 - 2013, THPT Lê Thánh Tông tỉnh Gia Lai được chọn lọc kỹ càng từ các năm thi trước, giúp các em làm quen với dạng đề, cấu trúc đề, từ đó giúp các em tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới. Chúc các em đạt được kết quả tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra Học kỳ II lớp 10 năm 2012 - 2013, THPT Lê Thánh Tông tỉnh Gia Lai

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề kiểm tra Học kỳ II lớp 10 năm 2012 - 2013, THPT Lê Thánh Tông tỉnh Gia Lai được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

A./ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH

I. Trắc nghiệm (20 câu, 5 điểm – Thời gian: 20 phút)

Câu 1: Axit H2SO4 loãng tác dụng với Fe tạo thành các sản phẩm là
A. Fe2(SO4)3 và H2 B. FeSO4 và H2 C. FeSO4 và SO2 D. Fe2(SO4)3 và SO2
Câu 2: Nguyên tố lưu huỳnh có số thứ tự là 16. Cấu hình electron của lưu huỳnh là
A. 1s22s22p63s13p5 B. 1s22s22p63s23p6 C. 1s22s22p63s23p4 D. 1s22s23p53s23p4
Câu 3: Muốn pha loãng dung dịch axit H2SO4 đặc cần làm như sau:
A. Rót từ từ dung dịch axit đặc vào nước. B. Rót từ từ nước vào dung dịch axit đặc.
C. Rót thật nhanh nước vào dung dịch axit đặc D. Rót nhanh dung dịch axit đặc vào nước.
Câu 4: Cho các cặp chất sau đây, cặp chất không phản ứng với nhau là
A. Cl2 và dd NaI. B. Br2 và dd NaI. C. Cl2 và dd NaBr. D. I2 và dd NaCl
Câu 5: Xét hệ cân bằng sau được thực hiện trong bình kín:
CO (k) + H2O (k) ---> CO2 (k) + H2 (k) ∆H < 0.
Yếu tố nào sau đây làm cân bằng của hệ chuyển dịch theo chiều thuận
A. Thêm CO2 vào B. Thêm H2 vào C. Tăng nhiệt độ D. Thêm H2O vào
Câu 6: Dãy gồm các chất tác dụng được với lưu huỳnh (trong điều kiện phản ứng thích hợp) là?
A. O2, HCl. B. Pt, Cl2. C. Hg, O2 D. Na, H2SO4 loãng.
Câu 7: Đơn chất vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử là:
A. F2 B. O3 C. O2 D. Cl2
Câu 8: Cho các chất sau CO2, SO2, O2, H2. Chất nào làm mất màu dung dịch nước Br2
A. CO2 B. H2 C. O2 D. SO2
Câu 9: Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch X thấy tạo ra kết tủa màu trắng. Dung dịch X là
A. HI. B. HF. C. HCl. D. HBr.
Câu 10: Số oxi hoá của S trong các chất: SO2, H2SO3 lần lượt là:
A. +4, +4 B. +2, +4 C. +4, +6 D. +2, +6
 

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn và nhiều tài liệu hay khác trong BST Đề kiểm tra Học kỳ II lớp 10 năm 2012 - 2013, THPT Lê Thánh Tông tỉnh Gia Lai!
Đồng bộ tài khoản