Đề KSCL lần III môn Toán lớp 8 đề số 4

Chia sẻ: Tường Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
33
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL lần III môn Toán lớp 8 đề số 4

Mô tả BST Đề KSCL lần III môn Toán lớp 8 đề số 4

Thư viện eLib chia sẻ miễn phí bộ Đề KSCL lần III môn Toán lớp 8 đề số 4. Chúng tôi đã biên tập cẩn thận đề thi cho các em học sinh, để các em có thể dùng làm tư liệu tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải đề khảo sát chất lượng một cách nhanh nhất. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL lần III môn Toán lớp 8 đề số 4

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề KSCL lần III môn Toán lớp 8 đề số 4 được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (2 điểm)
Trong mỗi câu từ 1 đến 8 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1 : Số đo cạnh của hình lập phương tăng lên 2 lần thì thể tích của nó tăng lên :
A. 2 lần . B. 4 lần . C. 8 lần. D. 6 lần .
Câu 2 : Giá trị x = - 4 là nghiệm của phương trình: B. – 2,5x = - 10
A. 3x – 1 = x + 7; C. 3x – 8 = 0 ; D. – 2,5x = 10 .
Câu 3 : Bất phương trình : 7 – 2x > 0 có nghiệm là : A. x < - 2 ; B. x < - 7 ; C. x < 2; D. x < 7
Câu 4 : Điều kiện xác định của phương trình :
A. y ≠  3; B. y ≠ 3 ; C. y ≠ - 3 ; D. Với mọi giá trị của y.
Câu 5 : Phương trình (x2 + 1)(2x + 4) = 0 có tập nghiệm là :
Câu 6 : Nghiệm của bất phương trình :
Câu 7 : Trong các phương án sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn :
A. x(x – 1) = 0; B. 4 – 0y = 0; C. 2x – 3y = 0 ; D. – 0,1x + 2 = 0
Câu 8 : Một lăng trụ đứng đáy là tam giác thì lăng trụ đó có :
A. 5mặt, 9 cạnh, 6 đỉnh . B. 6 mặt, 9 cạnh, 5 đỉnh.
C. 6 mặt, 5 cạnh, 9 đỉnh . D. 5 mặt, 6 cạnh, 9 đỉnh .
II . PHẦN TỰ LUẬN : (8 điểm) .
Câu 9 : (2 điểm) Tìm x biết :
Câu 10 : (2 điểm). Một canô xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 4 h và ngược dòng từ bến B về bến A mất 5h. Tìm khoảng cách giữa hai bến , biết vận tốc dòng nước là 2 km/h.
Câu 11 : Cho tam giác ABC can tại và M là trung điểm của BC. Lấy các điểm D, E theo thứ tự thuộc các cạnh cạnh AB, AC sao cho góc DME bằng góc B.
a) Chứng minh BDM = CME.
b) Chứng minh BD . CE không đổi .
c) Chứng minh rằng EM là phân giác góc DEM.

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề KSCL lần III môn Toán lớp 8 đề số 4!
Đồng bộ tài khoản