Đề KSCL lớp 10 lần 1 trường THPT Văn Quán năm 2014-2015

Chia sẻ: Tường Vi Tường | Ngày: | 4 đề thi

0
62
lượt xem
0
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL lớp 10 lần 1 trường THPT Văn Quán năm 2014-2015

Mô tả BST Đề KSCL lớp 10 lần 1 trường THPT Văn Quán năm 2014-2015

Giới thiệu với quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ Đề KSCL lớp 10 lần 1 trường THPT Văn Quán năm 2014-2015. Với nội dung được chọn lọc kỹ càng, đa dạng, bộ đề thi sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề, biết giải các bài toán khó. Hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL lớp 10 lần 1 trường THPT Văn Quán năm 2014-2015

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề KSCL lớp 10 lần 1 trường THPT Văn Quán năm 2014-2015 được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

A/ MULTIPLE CHOICE (5 POINTS)
Choose from the four given options (marked A, B, C or D) the one that has the different stress pattern from the others of the same group.
Câu 1: A. conversation B. isolation C. traditional D. situation
Câu 2: A. failure B. button C. monster D. canal
Câu 3: A. threaten B. appoint C. gather D. vanish
Choose from the four given options (marked A, B, C or D) the one that has the underlined part pronounced differently from the others of the same group.
Câu 4: A. nightmare B. care C. share D. are
Câu 5: A. chemist B. check C. church D. child
Choose from the four options given (marked A, B, C, and D) one best answer to complete each sentence by circling the corresponding letter A, B, C, or D.
Câu 6: I............... English for four years now.
A. have learn B. am learning C. learned D. have been learning
Câu 7: Every Sunday my father spends three hours………. English
A. practiced B. practice C. to practice D. practicing
Câu 8: The bus takes……… than the train.
A. more long B. the longest C. longer D. long
Câu 9: There are many thieves in the town. Remember ……..the door before you go out.
A. lock B. locking C. to lock D. locked
Câu 10: Opera, Jazz and Pop are sorts of…………
A. music B. musical C. musician D. musicology

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề KSCL lớp 10 lần 1 trường THPT Văn Quán năm 2014-2015!
Đồng bộ tài khoản