Đề KSCL lớp 10 lần 1 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2014-2015

Chia sẻ: đinh Vi Vi Bé | Ngày: | 6 đề thi

0
46
lượt xem
1
download
Xem 6 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL lớp 10 lần 1 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2014-2015

Mô tả BST Đề KSCL lớp 10 lần 1 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2014-2015

Hãy thử sức với bộ Đề KSCL lớp 10 lần 1 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2014-2015 để biết khả năng hiện tại của mình cho kì thi sắp tới. Ngoài ra việc trực tiếp ôn, giải trên từng đề thi có cấu trúc cụ thể này sẽ giúp các bạn làm quen với dạng đề thi, từ đó nâng cao kĩ năng của mình và ôn tập lại kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo trên trang Thư viện eLib của chúng tôi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL lớp 10 lần 1 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2014-2015

Đây là một đoạn trích hay trong bộ sưu tập Đề KSCL lớp 10 lần 1 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2014-2015. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

Choose the word whose underlined part has a different pronunciation from the others in each group:
1.A. proofs B. books C. points D. days
2.A. caused B. promised C. kissed D. discussed
3.A. question B. digestion C. suggestion D. nation
Choose the word whose main stress is placed differently from the others in each group:
4. A. occasional B. geography C. information D. participant
5. A. entertainment B. appropriate C. miraculous D. exactly
Choose one option - A, B, C OR D that best completes the sentence.
6. I don't understand why the students didn't keep silent while the speech __________
A. has been made B. was made C. would be made D. was being made
7. Reducing the size of classes may improve _______ standards.
A. educate B. educated C. educational D. educative
8. No sooner had we arrived at the station ______ the announcement started.
A. than B. when C. then D. last
9. He did finally come with us, although it took a long time to __________ him.
A. believe B. permit C. persuade D. take
10. They gave a clear __________of their intentions.
A. demonstrate B. demonstrative C. demonstration D. demonstrating

Thư viện eLib mong rằng bộ sưu tập Đề KSCL lớp 10 lần 1 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2014-2015 sẽ hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản