Đề KSCL lớp 11 trường THPT Hàn Thuyên năm 2015-2016

Chia sẻ: đinh Tường Vi Vi | Ngày: | 8 đề thi

0
193
lượt xem
2
download
Xem 8 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL lớp 11 trường THPT Hàn Thuyên năm 2015-2016

Mô tả BST Đề KSCL lớp 11 trường THPT Hàn Thuyên năm 2015-2016

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo bộ Đề KSCL lớp 11 trường THPT Hàn Thuyên năm 2015-2016. Chúng tôi đã chọn lọc những đề thi tiêu biểu nhất để giới thiệu đến các bạn học sinh. Hy vọng, bộ đề thi này sẽ giúp ích nhiều cho việc ôn tập của các bạn. Chúc các bạn đạt kết quả cao cho kỳ thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL lớp 11 trường THPT Hàn Thuyên năm 2015-2016

Bộ sưu tập Đề KSCL lớp 11 trường THPT Hàn Thuyên năm 2015-2016 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Blacken the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Câu 1: We managed _______ over the wall without ________.
A. climbing/ being seen B. climbing/ seeing
C. to climb/ seeing D. to climb/ being seen
Câu 2: I wasn't properly dressed for the party and felt ____________about my appearance.
A. embarrassing B. embarrass C. embarrassment D. embarrassed
Câu 3: Without the Braille Alphabet it would be very difficult for______
A. the disabled B. the deaf C. the blind D. the mute
Câu 4: Mary hopes_______________to join the private club. She could make important business contact there.
A. inviting B. to invite C. to be invited D. being invited
Câu 5: Three firms are in _________for the same contract.
A. competitor B. competitive C. compete D. competition
Câu 6: Be careful! The bus________________near.
A. has come B. is coming C. will be coming D. will come
Câu 7: She had no______of selling the clock- it had belonged to her grandfather.
A. meaning B. interest C. opinion D. intention
Câu 8: He always did well at school _________________having his early education disrupted by illness.
A. in addition to B. in spite of C. even though D. on account of
Câu 9: I don't mind _______ late, if it will help at all.
A. being working B. working C. to work D. to be work
Câu 10: If I were you , ________phone and tell her you’re going to be late.
A. I’d B. I’ll C. I’d have D. I

Thư viện eLib mong BST Đề KSCL lớp 11 trường THPT Hàn Thuyên năm 2015-2016 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo.
Đồng bộ tài khoản