Đề KSCL lớp 11 trường THPT Ngô Gia Tự

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 3 đề thi

0
72
lượt xem
3
download
Xem 3 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL lớp 11 trường THPT Ngô Gia Tự

Mô tả BST Đề KSCL lớp 11 trường THPT Ngô Gia Tự

Thư viện eLib trân trọng gửi tới các bạn bộ Đề KSCL lớp 11 trường THPT Ngô Gia Tự, được sắp xếp thành bộ bao gồm các đề thi được biên tập rõ ràng. Các bạn học sinh, quý thầy cô có thể dễ dàng tìm thấy đề thi phù hợp với mình tại bộ sưu tập của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng, bộ đề thi này sẽ hữu ích cho kì ôn tập của bạn. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL lớp 11 trường THPT Ngô Gia Tự

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập Đề KSCL lớp 11 trường THPT Ngô Gia Tự dưới đây:

I/Choose the word whose under lined part is pronounced differently from the others(1ps)
1. A. mutual B. church C. machine D. chicken
2. A. question B. television C. occasion D. decision
3. A. man B. money C. eleven D. handkerchief
4 A. gentle B. bank C. generation D. nine
II/ Choose the best option(5ps)
1. He is a(an) ……………………….man. He always helps people without thinking of his own benefit.
A. loyal B. suspicious C. unselfish D. humorous
2. Julia……………………her first novel when she…………………..19 years old.
A. write/is B. was writing/was C. wrote/is D. wrote/was
3. There are many people who seem to be incapable…………..friendship.
A. about B. between C. with D. of
4. I saw them…………….. home late.
A. arrive B. to arrive C to be arrived D.tobe arriving
5. Which is not correct?
A friend in needing is a friend indeed
6. We always take our umbrellas with us when it………………..
A. rains B. rain C. will rain D. raining
7. There is a lot of housework ……………………………
A. do B. to do C. be done D. doing
8. The girl was so shy that she didn’t look at him in the face. She just glanced ……….. him and looked away.
A.with B. on C.off D. at

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề KSCL lớp 11 trường THPT Ngô Gia Tự và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt!
Đồng bộ tài khoản