Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 1 mã đề 132 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015

Chia sẻ: đinh Tường Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
55
lượt xem
7
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 1 mã đề 132 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015

Mô tả BST Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 1 mã đề 132 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 1 mã đề 132 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 1 mã đề 132 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H =1; Li = 7; C =12; N = 14; O =16; Na = 23; Mg = 24 ; Al = 27; P = 31; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56, Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Ag = 108; Sr = 88; Ba = 137; Sn = 119; Cs = 133; Be = 9; He = 4; S = 32; Mn = 55; Pb = 207; S = 32.
Chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau:
Câu 1:
Công thức hóa học viết sai là
A. Al3(SO4)2. B. CO. C. FeCl2. D. FeCl3.
Câu 2: Tổng số hạt mang điện trong hợp chất AB2 bằng 44. Số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn số hạt mang điện của nguyên tử A là 4. Số hiệu nguyên tử của A và B lần lượt là
A. 7 và 9. B. 6 và 8. C. 5 và 9. D. 16 và 8.
Câu 3: Z là nguyên tố mà nguyên tử chứa 20 proton, còn Y là một nguyên tố mà nguyên tử có chứa 9 proton. Công thức phân tử của hợp chất hình thành giữa hai nguyên tố này là:
A. Z2Y B. ZY2 C. ZY D. Z2Y3
Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 0,3g hỗn hợp hai kim lọai X và Y ở hai chu kì liên tiếp của nhóm IA vào nước thì thu 0,224 lít khí hidro ở đktc. Hai kim lọai X và Y lần lượt là:
A. Rb và Cs B. K và Rb. C. Li và Na. D. Na và K.
Câu 5: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np4. Trong hợp chất khí của nguyên tố X với hiđrô, X chiếm 94,12% khối lượng. Phần trăm khối lượng của nguyên tố X trong oxit cao nhất là
A. 27,27%. B. 40,00%. C. 60,00%. D. 50,00%.
Câu 6: Một ion có ký hiệu là 12 Mg 2. Số e và số khối của ion này là:
A. 12, 24 B. 12, 22 C. 10, 24 D. 10, 22.
Câu 7: Các nguyên tố nhóm A trong bảng tuần hoàn là:
A. Các nguyên tố d. B. Các nguyên tố s.
C. Các nguyên tố p. D. Các nguyên tố s và các nguyên tố p.

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 1 mã đề 132 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản