Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 1 mã đề 209 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Chia sẻ: đinh Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
19
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 1 mã đề 209 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Mô tả BST Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 1 mã đề 209 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Dưới đây là bộ Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 1 mã đề 209 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014 nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập để nắm vững hơn những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập qua các dạng đề thi một cách thuận lợi. Từ đó, có thể tự kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của mình. Mời các bạn cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 1 mã đề 209 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của bộ sưu tập Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 1 mã đề 209 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014 dưới đây:

Câu 1: Dãy chất nào dưới đây được xếp theo chiều tăng dần sự phân cực liên kết trong phân tử?
A. Cl2, HCl, NaCl B. HCl, Cl2, NaCl C. Cl2, NaCl, HCl D. NaCl, Cl2, HCl
Câu 2: Dãy nào sau đây các nguyên tố được xếp theo chiều tính kim loại tăng dần? ( biết số hiệu nguyên tử của Be, Na, Mg, K lần lượt là 4, 11, 12, 19)
A. K < Na < Mg < Be. B. Be < Mg < K < Na.
C. Be < Mg < Na < K. D. Mg < Be < Na < K.
Câu 3: Kim loại nào sau đây khi tác dụng với khí clo và dung dịch HCl thì đếu cho cùng một sản phẩm muối ?
A. Mg B. Cu C. Ag D. Fe
Câu 4: Số oxi hóa của Clo trong các hợp chất: HCl, NaClO, Cl2 , KClO3 , HClO4 lần
lượt là
A. -1, +1, 0, +7, +5B. 0, +1, -1, +5, +7 C. -1, 0, +1, +5, +7D. -1, +1, 0, +5, +7
Câu 5: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 7. Nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của X là 8. Cấu hình electron của Y là
A. 3s23p4. B. 3s23p3. C. 2s22p4. D. 3s23p5.
Câu 6: Cấu hình electron phân lớp ngoài cùng của nguyên tố X là 3s1, còn của nguyên tố Y là 2p5. Vậy liên kết giữa X và Y thuộc loại:
A. liên kết ion. B. liên kết cho - nhận.
C. liên kết hiđro. D. liên kết cộng hoá trị có cực.
Câu 7: Trong các tinh thể sau, tinh thể nguyên tử là
A. Muối ăn B. Kim cương C. Nước đá. D. Iot.
Câu 8: Nguyên tố R có công thức oxit cao nhất là RO3 . Trong hợp chất khí với H, R chiếm 94,117% khối lượng. Trong hidroxit tương ứng với oxit cao nhất của R ( công thức
H2RO4 ) , R chiểm x% khối lượng. Giá trị của x là
A. 32,65% B. 31,65% C. 54,48% D. 65,91%
Câu 9: Cho 23,2 gam Fe3O4 tác dụng hết dung dịch HCl. Cô cạn dung dịch sau phản ứng khối lượng muối khan thu được là: (cho Fe = 56; O = 16; H = 1; Cl = 35,5)
A. 48,75 gam. B. 41,65 gam. C. 45,2 gam. D. 38,1 gam.
Câu 10: Cho các nguyên tố: 1 H , 3 Li , 11 Na, 7 N, 8 O, 9 F, 2 He, 10 Ne. Những nguyên tố mà nguyên tử ở trạng thái cơ bản không có electron độc thân là:
A. N, He. B. O, Ne. C. H, Li, Na, F. D. He, Ne.

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 1 mã đề 209 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.
Đồng bộ tài khoản