Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 1 mã đề 357 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Chia sẻ: Tường Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
36
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 1 mã đề 357 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Mô tả BST Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 1 mã đề 357 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Tiếp sức cho các bạn học sinh chuẩn bị bước vào năm học mới, chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn bộ Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 1 mã đề 357 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014. Hi vọng rằng, bộ đề thi này thực sự là tài liệu hữu ích dành cho các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 1 mã đề 357 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Dưới đây là đoạn trích Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 1 mã đề 357 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014 được trích từ tài liệu:

Câu 1: Tính chất nào sau đây không biến đổi tuần hoàn?
A. điện tích hạt nhân. B. số electron lớp ngoài cùng.
C. tính kim loại, phi kim. D. độ âm điện.
Câu 2: Dãy các nguyên tố sắp xếp theo chiều tăng dần tính phi kim từ trái sang phải là ( biết N, O, F, P có số hiệu lần lượt là 7, 8, 9, 15 )
A. P, N, F, O B. N, P, F, O C. P, N, O, F D. N, P, O, F
Câu 3: Trong công thức CO2, tổng số đôi electron tự do chưa liên kết là ( biết số hiệu của
C, O là 6, 8)
A. 3 B. 4 C. 2 D. 5
Câu 4: Dãy nào sau đây các chất được xếp đúng thứ tự tính bazơ?
A. Mg(OH)2 < Al(OH)3 < NaOH. B. Al(OH)3 < NaOH < Mg(OH)2.
C. NaOH < Mg(OH)2 < Al(OH)3. D. Al(OH)3 < Mg(OH)2 < NaOH.
Câu 5: Dãy chất nào dưới đây được xếp theo chiều tăng dần sự phân cực liên kết trong phân tử?
A. NaCl, Cl2, HCl B. Cl2, NaCl, HCl C. HCl, Cl2, NaCl D. Cl2, HCl, NaCl
Câu 6: Biết X thuộc chu kì 3 trong bảng HTTH các nguyên tố hoá học và Ne có Z= 10. Cấu hình electron nào sau đây là của anion X2- ?
A. [Ne]3s2. B. [Ne]3s23p6. C. [Ne]3s23p4. D. [Ne]3s23p2.
Câu 7: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 7. Nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của X là 8. Cấu hình electron của Y là
A. 3s23p5. B. 3s23p3. C. 2s22p4. D. 3s23p4.
Câu 8: Có các đồng vị 1 H ; 21 H và 16 O ; 17 O ; 18 O . Số phân tử H2O khác loại được tạo nên từ 1 8 8 8 các đồng vị trên của hiđro và oxi là:
A. 18. B. 6. C. 12. D. 9.
Câu 9: Số oxi hóa của Clo trong các hợp chất: HCl, NaClO, Cl2 , KClO3 , HClO4 lần lượt là
A. 0, +1, -1, +5, +7B. -1, 0, +1, +5, +7 C. -1, +1, 0, +5, +7D. -1, +1, 0, +7, +5
Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol etan (C2H6 ) rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình chứa 300 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là
A. 8,4g và 10,6g. B. 84g và 106g. C. 0,84g và 1,06g. D. 4,2g và 5,3g.

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 1 mã đề 357 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014 bằng cách đăng nhập và download tài liệu này nhé!
Đồng bộ tài khoản