Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 1 mã đề 485 Trường THPT Yên Lạc năm 2014-2015

Chia sẻ: Tường Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
59
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 1 mã đề 485 Trường THPT Yên Lạc năm 2014-2015

Mô tả BST Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 1 mã đề 485 Trường THPT Yên Lạc năm 2014-2015

Cùng tham khảo bộ Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 1 mã đề 485 Trường THPT Yên Lạc năm 2014-2015, với tài liệu này các bạn có thể củng cố kiến thức và trau dồi kinh nghiệm hữu ích để làm bài kiểm tra cũng như một số kì thi khác đạt kết quả tốt nhất. Bạn có thể tải miễn phí BST này về máy để tham khảo phục vụ việc học tập đạt hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 1 mã đề 485 Trường THPT Yên Lạc năm 2014-2015

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 1 mã đề 485 Trường THPT Yên Lạc năm 2014-2015 được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

Cho nguyên tử khối: H = 1; Be=9; C =12; N =14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg= 24; Al= 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Ba = 137; Zn = 65; Cu = 64; Sr=88.
Câu 1: Hòa tan 5g NaCl vào 120g nước được dung dịch X. Dung dịch X có nồng độ phần trăm là: 
A. 5,2 % B. 4,0% C. 0,4% D. 4,2 %
Câu 2: Cho m gam kim loại Na tan hoàn toàn trong 200 ml dung dịch HCl 0,5M thu được dung dịch X và 2,24 lít H2 (đktc). Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam kết tủa?
A. 23,63 gam B. 14,35 gam C. 25,95 gam D. 28,70 gam
Câu 3: Dãy gồm các chất trong phân tử chỉ có liên kết cộng hoá trị phân cực là:
A. H2O, HF, H2S. B. O2, H2O, NH3. C. HF, Cl2, H2O. D. HCl, N2, H2S.
Câu 4: Cho phương trình hoá học: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O. Sau khi cân bằng phương trình hoá học trên với hệ số của các chất là những số nguyên, tối giản thì hệ số của HNO3 là:
A. 23x - 9y. B. 45x - 18y. C. 46x - 18y. D. 13x - 9y.
Câu 5: Hoà tan hoàn toàn 29,75 gam hỗn hợp muối cacbonat của các kim loại hoá trị (I) và muối cacbonat của kim loại (II) trong dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thu được 5,6 lít khí (đktc). Đem cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối ?
A. 30 gam. B. 26,5 gam. C. 13 gam. D. 32,5 gam.

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 1 mã đề 485 Trường THPT Yên Lạc năm 2014-2015!
Đồng bộ tài khoản