Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 2 mã đề 138 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015

Chia sẻ: Dinh Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
18
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 2 mã đề 138 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015

Mô tả BST Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 2 mã đề 138 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 2 mã đề 138 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015

Mời quý thầy cô và các em tham khảo đoạn trích trong BST Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 2 mã đề 138 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015 dưới đây của chúng tôi.

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :
H =1; Li = 7; C =12; N = 14; O =16; Na = 23; Mg = 24 ; Al = 27; P = 31; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56, Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Ag = 108; Sr = 88; Ba = 137; Sn = 119; Cs = 133; Be = 9; He = 4; S = 32; Mn = 55; Pb = 207; S = 32.
Chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau:
Câu 1: Cho 7,22g hỗn hợp X gồm Fe và một kim loại M có hoá trị không đổi,chia X thành 2 phần bằng nhau.
Phần 1 tác dụng với HCl dư thu được 2,128 lit khí (đktc) Phần 2 cho tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được 1,792 lit NO duy nhất (đktc) Kim loại M và % M trong hỗn hợp là:
A. Cu với 25,87%. B. Al với 22,44%.
C. Al với 53,68%. D. Zn với 48,12%.
Câu 2: Cho ba nguyên tử: Mg, 25Mg , 26Mg. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Ba nguyên tử trên đều thuộc nguyên tố magie.
B. Hạt nhân mỗi nguyên tử đều có 12e.
C. Đây là ba đồng vị.
D. Số e lần lượt là 12,13,14.
Câu 3: Cấu hình electron của ion X2+ là 1s22s22p63s23p63d6. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố X thuộc
A. chu kì 4, nhóm IIA. B. chu kì 4, nhóm VIIIB.
C. chu kì 4, nhóm VIIIA. D. chu kì 3, nhóm VIB.
Câu 4: Cho m gam hỗn hợp X gồm các kim loại Al, Mg, Fe, Zn, tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl tạo ra 1,456 lít (đktc) H2. Cũng m gam hỗn hợp X tác dụng với khí clo dư tạo ra (m + 4,97) gam hỗn hợp các muối. Khối lượng Fe trong m gam X là
A. 0,56 g. B. 0,84 g. C. 4,20 g. D. 0,28 g.
Câu 5: Trong Anion XY32 có 32 hạt electron. Trong nguyên tử X cũng như Y: số proton bằng số nơtron.X và Y là 2 nguyên tố nào trong số những nguyên tố sau:
A. F và N B. Be và F C. Mg và C D. C và O

Chúng tôi mong rằng BST Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 2 mã đề 138 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015 sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.
Đồng bộ tài khoản