Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 2 mã đề 209 Trường THPT Văn Quán năm 2013-2014

Chia sẻ: đinh Thị Tường Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
65
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 2 mã đề 209 Trường THPT Văn Quán năm 2013-2014

Mô tả BST Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 2 mã đề 209 Trường THPT Văn Quán năm 2013-2014

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 2 mã đề 209 Trường THPT Văn Quán năm 2013-2014

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo nội dung được trích từ BST Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 2 mã đề 209 Trường THPT Văn Quán năm 2013-2014:

I. PHẦN TRĂC NGHIỆM (5đ)
Câu 1:
Cấu hình electron của nguyên tử nào sau đây là của nguyên tố ?
A. 1s22s22p63s23p63d1 4s2 . B. 1s22s22p63s23p64s1.
C. 1s22s22p63s23p63d1. D. 1s22s22p63s23p64s2.
Câu 2: Biết rằng độ âm điện của Al, O, S, Cl lần lượt là 1,6; 3,5; 2,6; 3,0, trong các hợp chất Al2O3, Al2S3, AlCl3, chất nào là hợp chất ion?
A. chỉ có Al2O3 B. chỉ có AlCl3 C. Al2O3 và Al2S3 D. Al2O3 và AlCl3
Câu 3: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?
A. Chất oxi hóa là chất nhận electron
B. Chất khử là chất nhường electron
C. Quá trình oxi hóa là quá trình nhận electron
D. Quá trình khử là quá trình nhận electron
Câu 4: Một nguyên tử chứa 20 nơtron trong hạt nhân và có cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p64s2. Nguyên tử đó là:
A. B. C. D.
Câu 5: Liên kết trong phân tử NaCl là liên kết.
A. ion. B. Cộng hóa trị không phân cực.
C. Cộng hóa trị phân cực D. Cho – nhận.
Câu 6: Nguyên tử nào trong các nguyên tử sau đây chứa 8 proton, 8 electron, 8 nơtron?
A. B. C. D.
Câu 7: Dãy gồm các ion X+, Y- và nguyên tử Z đều có cấu hình (e) 1s22s22p6 là:
A. Li+, F-, Ne B. K+, Cl-, Ar C. Na+, F-, Ne D. Na+, Cl-, Ar
Câu 8: Cho phương trình hóa học:
aAl + bHNO3 cAl(NO3)3 + dNO2 + eH2O
Các hệ số a,b,c,d,e là các số nguyên tối giản. Hỏi tổng (a+b) bằng bao nhiêu?
A. 6 B. 9 C. 8 D. 7

Hãy tham khảo tài liệu trong BST Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 2 mã đề 209 Trường THPT Văn Quán năm 2013-2014 đầy đủ hơn bằng cách đăng nhập và download tài liệu, để sử dụng tài liệu một cách thuận tiện, phục vụ cho nhu cầu giảng dạy và học tập!
Đồng bộ tài khoản