Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 2 mã đề 357 Trường THPT Văn Quán năm 2013-2014

Chia sẻ: đinh Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
41
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 2 mã đề 357 Trường THPT Văn Quán năm 2013-2014

Mô tả BST Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 2 mã đề 357 Trường THPT Văn Quán năm 2013-2014

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 2 mã đề 357 Trường THPT Văn Quán năm 2013-2014

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong bộ sưu tập Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 2 mã đề 357 Trường THPT Văn Quán năm 2013-2014 của thư viện eLib dưới đây:

I. PHẦN TRĂC NGHIỆM (5đ)
Câu 1:
Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số eletron trong các phân lớp p là 7. Nguyên tử của nguyên tố B có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của A là 8. Vậy A, B là các nguyên tố :
A. 12Mg và 17Cl B. 13Al và 17Cl C. 13Al và 35Br D. 14Si và 35Br
Câu 2: Cho phản ứng 2H2S + SO2 3S + 2H2O , chất nào là chất oxi hóa:
A. S B. H2S C. SO2 D. H2O
Câu 3:
Nguyên tử nào trong các nguyên tử sau đây chứa 8 proton, 8 electron, 8 nơtron?
A. B. C. D.
Câu 4: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?
A. Quá trình khử là quá trình nhận electron
B. Chất khử là chất nhường electron
C. Chất oxi hóa là chất nhận electron
D. Quá trình oxi hóa là quá trình nhận electron
Câu 5: Cho phản ứng Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2. thì
A. CO là chất khử B. Fe2O3 là chất khử
C. Fe2O3 là chất môi trường D. CO là chất oxi hóa.
Câu 6: Dãy gồm các ion X+, Y- và nguyên tử Z đều có cấu hình (e) 1s22s22p6 là:
A. Na+, F-, Ne B. K+, Cl-, Ar C. Li+, F-, Ne D. Na+, Cl-, Ar
Câu 7: Cho phương trình hóa học:
aAl + bHNO3 cAl(NO3)3 + dNO2 + eH2O
Các hệ số a,b,c,d,e là các số nguyên tối giản. Hỏi tổng (a+b) bằng bao nhiêu?
A. 6 B. 9 C. 8 D. 7
Câu 8: Liên kết trong phân tử NaCl là liên kết.
A. Cộng hóa trị phân cực B. Cộng hóa trị không phân cực.
C. Cho – nhận. D. ion.

Hy vọng rằng tài liệu trong bộ sưu tập Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 2 mã đề 357 Trường THPT Văn Quán năm 2013-2014 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản