Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 2 mã đề 480 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015

Chia sẻ: đinh Thị Tường Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
79
lượt xem
5
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 2 mã đề 480 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015

Mô tả BST Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 2 mã đề 480 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 2 mã đề 480 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015

Đây là một đoạn trích hay trong bộ sưu tập Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 2 mã đề 480 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

Câu 1: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np4. Trong hợp chất khí của nguyên tố X với hiđrô, X chiếm 94,12% khối lượng. Phần trăm khối lượng của nguyên tố X trong oxit cao nhất là
A. 50,00%. B. 27,27%. C. 40,00%. D. 60,00%.
Câu 2: Hỗn hợp khí nào có thể cùng tồn tại trong bình kín?
A. khí NH3 và HCl. B. khí O2 và Cl2. C. khí H2 và Cl2. D. khí NO và O2.
Câu 3: Cho các phản ứng sau: a) HCl +MnO2 → MnCl2 + Cl2 +H2O; b) HCl +(NH4)2CO3 → NH4Cl +CO2 + H2O; c) HCl + HNO3 →NO2 + Cl2 + H2O; d) HCl + Zn → ZnCl2 + H2. Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử là
A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.
Câu 4: Tổng số P trong khí AB2 là 22.Khí AB2 là:
A. H2S. B. NO2. C. SO2. D. CO2.
Câu 5: Phản ứng giữa các loại chất nào sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hóa – khử ?
A. oxit kim loại và oxit phi kim. B. kim loại và phi kim.
C. oxit phi kim và bazơ. D. oxit kim loại và axit.
Câu 6: Mệnh đề nào sau đây không đúng ?
A. khí hiđroclorua khô không làm đổi màu quì tím.
B. khí hiđroclorua tan nhiều trong nước tạo thành dung dịch axit.
C. khí hiđroclorua tan ít trong nước.
D. dung dịch axit clohiđric là 1 axit mạnh.
Câu 7: Một oxit có công thức X2O trong đó tổng số hạt (proton, nơtron và electron) của phân tử là 92, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 28. Oxit đã cho là:
A. K2O. B. H2O. C. Na2O. D. N2O.

Thư viện eLib mong rằng bộ sưu tập Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 2 mã đề 480 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015 sẽ hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản