Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 2 mã đề 485 Trường THPT Văn Quán năm 2013-2014

Chia sẻ: Tường Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
45
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 2 mã đề 485 Trường THPT Văn Quán năm 2013-2014

Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 2 mã đề 485 Trường THPT Văn Quán năm 2013-2014
Mô tả bộ sưu tập

Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 2 mã đề 485 Trường THPT Văn Quán năm 2013-2014

Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 2 mã đề 485 Trường THPT Văn Quán năm 2013-2014
Tóm tắt nội dung

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 2 mã đề 485 Trường THPT Văn Quán năm 2013-2014 được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

I. PHẦN TRĂC NGHIỆM (5đ)
Câu 1:
Nguyên tử khối trung bình của brom là 79,91. Brom có hai đồng vị, biết chiếm 54,5%. Vậy số khối của đồng vị thứ hai là :
A. 82 B. 81 C. 78 D. 80
Câu 2: Một nguyên tử chứa 20 nơtron trong hạt nhân và có cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p64s2. Nguyên tử đó là:
A. B. C. D.
Câu 3: Số electron tối đa chứa trong phân lớp d là:
A. 10 B. 14 C. 6 D. 2
Câu 4: Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52 và có số khối là 35. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là ?
A. 15. B. 18. C. 17. D. 23.
Câu 5: Cho 4 nguyên tử : , , , . Chọn cặp nguyên tử có cùng tên gọi hóa học
A. Chỉ có cặp Y, Z B. Cặp X, Y và cặp Z, T
C. Chỉ có cặp Z, T D. Chỉ có cặp X, Y
Câu 6: Cacbon trong thiên nhiên gồm 2 đồng vị chính (98,89%) và ( 1,11%). Tính nguyên tử khối trung bình của C.
A. 12,018 B. 12,011. C. 12,025 D. 2,023
Câu 7: Liên kết trong phân tử NaCl là liên kết.
A. Cộng hóa trị phân cực B. Cộng hóa trị không phân cực.
C. Cho – nhận. D. ion.
Câu 8: Cho phương trình hóa học:
aAl + bHNO3 cAl(NO3)3 + dNO2 + eH2O
Các hệ số a,b,c,d,e là các số nguyên tối giản. Hỏi tổng (a+b) bằng bao nhiêu?
A. 7 B. 8 C. 6 D. 9

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 2 mã đề 485 Trường THPT Văn Quán năm 2013-2014!
Đồng bộ tài khoản