Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 2 mã đề 485 Trường THPT Văn Quán năm 2013-2014

Chia sẻ: Tường Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
57
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 2 mã đề 485 Trường THPT Văn Quán năm 2013-2014

Mô tả BST Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 2 mã đề 485 Trường THPT Văn Quán năm 2013-2014

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 2 mã đề 485 Trường THPT Văn Quán năm 2013-2014

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 2 mã đề 485 Trường THPT Văn Quán năm 2013-2014 được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

I. PHẦN TRĂC NGHIỆM (5đ)
Câu 1:
Nguyên tử khối trung bình của brom là 79,91. Brom có hai đồng vị, biết chiếm 54,5%. Vậy số khối của đồng vị thứ hai là :
A. 82 B. 81 C. 78 D. 80
Câu 2: Một nguyên tử chứa 20 nơtron trong hạt nhân và có cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p64s2. Nguyên tử đó là:
A. B. C. D.
Câu 3: Số electron tối đa chứa trong phân lớp d là:
A. 10 B. 14 C. 6 D. 2
Câu 4: Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52 và có số khối là 35. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là ?
A. 15. B. 18. C. 17. D. 23.
Câu 5: Cho 4 nguyên tử : , , , . Chọn cặp nguyên tử có cùng tên gọi hóa học
A. Chỉ có cặp Y, Z B. Cặp X, Y và cặp Z, T
C. Chỉ có cặp Z, T D. Chỉ có cặp X, Y
Câu 6: Cacbon trong thiên nhiên gồm 2 đồng vị chính (98,89%) và ( 1,11%). Tính nguyên tử khối trung bình của C.
A. 12,018 B. 12,011. C. 12,025 D. 2,023
Câu 7: Liên kết trong phân tử NaCl là liên kết.
A. Cộng hóa trị phân cực B. Cộng hóa trị không phân cực.
C. Cho – nhận. D. ion.
Câu 8: Cho phương trình hóa học:
aAl + bHNO3 cAl(NO3)3 + dNO2 + eH2O
Các hệ số a,b,c,d,e là các số nguyên tối giản. Hỏi tổng (a+b) bằng bao nhiêu?
A. 7 B. 8 C. 6 D. 9

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 2 mã đề 485 Trường THPT Văn Quán năm 2013-2014!
Đồng bộ tài khoản