Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 2 trường THPT Gia Lộc năm 2011-2012

Chia sẻ: Dinh Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
47
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 2 trường THPT Gia Lộc năm 2011-2012

Mô tả BST Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 2 trường THPT Gia Lộc năm 2011-2012

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 2 trường THPT Gia Lộc năm 2011-2012

Dưới đây là đoạn trích Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 2 trường THPT Gia Lộc năm 2011-2012 được trích từ tài liệu:

Câu 1 (1.0 điểm).
a. Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố A (Z = 20) và B (Z = 16). Từ đó xác định số electron độc thân của các nguyên tử ở trạng thái cơ bản? Xác định loại nguyên tố (kim loại, phi kim hay khí hiếm) của A, B. 35 37
b. Nguyên tố Clo có hai đồng vị bền là 17 Cl và 17 Cl ; nguyên tử khối trung bình của Clo là 35,5. Tính % số nguyên tử và % về khối lượng của từng đồng vị của nguyên tố clo.
Câu 2 (1.0 điểm). Cho 3 nguyên tố kí hiệu là A, B, D (ZA < ZB< ZD ) trong đó:
- A, B thuộc cùng một nhóm A và ở hai chu kì kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn.
- B, D là hai nguyên tố kế tiếp nhau trong cùng một chu kì.
- Tổng số proton trong hạt nhân của 1 nguyên tử A và 1 nguyên tử B là 24.
1. Xác định tên của các nguyên tố A, B, D?
2. Viết công thức hiđroxit ứng với hóa trị cao nhất của B, D? So sánh tính chất hóa học của chúng (tính axit hoặc tính bazơ)? Giải thích?
(Cho biết số hiệu nguyên tử: N (Z = 7); O (Z = 8); Na (Z = 11); P (Z = 15); S (Z = 16); Cl (Z = 17).
Câu 3 (1.0 điểm). Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn sau: NaCl, NaNO3, HCl, HBr, NaOH. Viết các PTPƯ xảy ra?
Câu 4 (2.0 điểm). Cân bằng các phản ứng oxi hóa – khử sau bằng phương pháp thăng bằng Electron, xác định rõ chất khử và chất oxi hóa?
1/ KI + H2SO4 đặc → K2SO4 + I2 + H2S + H2O
2/ Cl2 + KOH → KClO3 + KCl + H2O
3/ Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + NO + H2O (Tỉ lệ mol: nN2O : n NO = 3:1)
4/ FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O
Câu 5 (2.0 điểm). Nêu hiện tượng xảy ra và viết phương trình phản ứng minh họa trong các thí nghiệm sau:
a. Sục khí SO2 đến dư vào dung dịch nước brom, sau đó thêm dung dịch BaCl2 vào dung dịch? .
b. Để dung dịch HBr tiếp xúc lâu ngày trong không khí?
c. Trộn đều bột nhôm và iot trong bát sứ; một lúc sau thêm vài giọt nước vào bát sứ.
d. Sục khí Cl2 vừa đủ vào dung dịch FeCl2, sau đó thêm vào dung dịch lượng dư dung dịch NaOH.

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 2 trường THPT Gia Lộc năm 2011-2012 bằng cách đăng nhập và download tài liệu này nhé!
Đồng bộ tài khoản