Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 3 trường THPT Gia Lộc năm 2011-2012

Chia sẻ: đinh Tường Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
21
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 3 trường THPT Gia Lộc năm 2011-2012

Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 3 trường THPT Gia Lộc năm 2011-2012
Mô tả bộ sưu tập

Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 3 trường THPT Gia Lộc năm 2011-2012

Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 3 trường THPT Gia Lộc năm 2011-2012
Tóm tắt nội dung

Đây là một phần trích dẫn trong BST Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 3 trường THPT Gia Lộc năm 2011-2012. Mời các bạn tham khảo:

Câu 1 (2.0 điểm). Cân bằng các phản ứng oxi hoá – khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron, xác định rõ chất khử, chất oxi hoá
a/ FeO + H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
b/ S + HNO3 -> H2SO4 + NO2 + H2O
c/ FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + K2SO4 +Cr2(SO4)3 + H2O
d/ FeS2 + HNO3 -> Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O
Câu 2 (2.0 điểm). Hoàn thành các PTPƯ sau, ghi rõ điều kiện, nếu có.
1/ FeS2 + O2 -> …
2/ Br2 (khí) + H2 -> …
3/ KBr + dd H2SO4 đặc, dư -> ….
4/ KMnO4 -> ….
5/ Cl2 + dd NaBr dư -> …
6/ dd H2SO4 đặc + C -> …
7/ Cl2 + dd KOH -> ….
8/ NaHSO3 + Ba(OH)2 dư -> …
Câu 3 (1.0 điểm). Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch riêng biệt sau đây Na2S; Na2SO3; Na2CO3; Na2SO4 và NaCl. Viết PTPƯ hóa học xảy ra?
Câu 4 (1.0 điểm). Cho 10,8 gam kim loại Al phản ứng với lượng vừa đủ halogen X2, thu được 53,4 gam muối nhôm halogenua.
a/ Xác định công thức phân tử của halogen.
b/ Để điều chế được lượng Halogen như trên, người ta cho m gam KMnO4 tác dụng với V ml dung dịch axit HX 36,5% (khối lượng riêng d = 1,2 gam/ml). Tính giá trị tối thiểu của m và V biết hiệu suất phản ứng là 100%.
Câu 5 (1.5 điểm). Hỗn hợp X gồm Fe và kim loại R (có hóa trị n không đổi). Trộn đều và chia 44 gam hỗn hợp X thành hai phần bằng nhau:
- Hòa tan hoàn toàn phần 1 trong 250 gam dung dịch H2SO4 39,2% (loãng, dư), sau phản ứng thu được 17,92 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y.
- Phần 2: Cho vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 20,16 lít khí SO2 (đktc, là sản phẩm khử duy nhất).
a/ Xác định kim loại R.
b/ Tính C% của các chất tan trong dung dịch Y.

Hi vọng, bộ Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 lần 3 trường THPT Gia Lộc năm 2011-2012 này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!
Đồng bộ tài khoản