Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 năm 2013-2014

Chia sẻ: đinh Tường Vi Vi | Ngày: | 47 đề thi

0
783
lượt xem
3
download
Xem 47 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 năm 2013-2014

Mô tả BST Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 năm 2013-2014

Chia sẻ với các em học sinh lớp 10 và ôn thi bộ sưu tập Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 năm 2013-2014 nhé. Có rất nhiều, không thiếu các đề thi hay và hot được các em khóa trước tìm kiếm và đánh giá cao. Hy vọng nó sẽ giúp ích nhiều cho các em trong việc ôn luyện thi. Hãy chia sẻ cho bạn bè và những người xung quanh nhé các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 năm 2013-2014

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 năm 2013-2014:

Câu 1: X,Y là 2 halogen (thuộc nhóm VIIA) ở 2 chu kì liên tiếp với ZX < ZY. Hòa tan 16,15 gam hỗn hợp NaX và NaY vào nước sau đó cho tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 33,15 gam hỗn hợp kết tủa. X và Y lần lượt là.
A. Cl và F. B. Br và Cl. C. F và Cl. D. Cl và Br.
Câu 2: Dung dịch HCl không phản ứng với
A. dung dịch KOH. B. dung dịch AgNO3.
C. dung dịch Na2CO3. D. dung dịch Ca(NO3)2.
Câu 3: Ở trạng thái cơ bản X có cấu hình e lớp ngoài cùng là 4s1. Số nguyên tố thỏa mãn X là
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 4: Chọn câu đúng trong các câu sau?
A. Trong H2O2 chỉ có liên kết cộng hóa trị phân cực.
B. Hóa trị và số oxi hóa của nitơ trong HNO3 tương ứng là 4 và +5.
C. Độ đặc khít trong mạng lập phương tâm khối là 74%.
D. Liên kết trong phân tử N2 gồm 2 liên kết σ và 1 liên kết π.
Câu 5: Nguyên tử X có điện tích hạt nhân là 2,72.10-18C; trong X số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16. Kí hiệu của X là
Câu 6: Chia hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 vừa đủ, thu được 7,84 lít khí NO duy nhất (đktc). Phần 2 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl, thu được V lít khí H2(đktc). Giá trị của V là
A. 11,76. B. 23,52. C. 13,44. D. 15,68.
Câu 7: Cấu hình electron của Fe(Z=26) ở trạng thái cơ bản là
A. [Ar]3d74s1. B. [Ar]3d8. C. [Ar]3d6. D. [Ar]3d64s2.
Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằ ng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là
A. 7,25. B. 8,98. C. 9,52. D. 10,27.
Câu 9: Trong một nhóm A đi từ trên xuống dưới
A. bán kính nguyên tử tăng dần. B. độ âm điện tăng dần.
C. tính kim loại giảm dần. D. tính phi kim tăng dần.
Câu 10: Phần trăm khối lượng của nguyên tố R trong hợp chất khí với hiđro (R có số oxi hóa thấp nhất) và trong oxit cao nhất tương ứng là a% và b%, với a : b = 11 : 4. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Nguyên tử R (ở trạng thái cơ bản) có 6 electron s.
B. Oxit cao nhất của R ở điều kiện thường là chất rắn.
C. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, R thuộc chu kì 3.
D. Phân tử oxit cao nhất của R không có cực.

Nhanh tay, tải miễn phí Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 năm 2013-2014 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản