Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 trường THPT Đội Cấn

Chia sẻ: đinh Vi Vi | Ngày: | 5 đề thi

0
138
lượt xem
11
download
Xem 5 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 trường THPT Đội Cấn

Mô tả BST Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 trường THPT Đội Cấn

Tổng hợp nhiều mẫu đề khảo sát chất lương hay trong bộ () nhằm hỗ trợ thêm nguồn tài liệu cho các bạn học sinh. Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn trọn bộ đề khảo sát môn Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 trường THPT Đội Cấn. Hy vọng, với bộ tài liệu này, bạn sẽ có thời gian ôn luyện thật hiệu quả và đạt kết quả cao.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 trường THPT Đội Cấn

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 trường THPT Đội Cấn của thư viện eLib dưới đây:

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H =1; Li = 7; C =12; N = 14; O =16; Na = 23; Mg = 24 ; Al = 27; P = 31; Cl = 35,5;
K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56, Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Ag = 108; Sr = 88;
Ba = 137; Sn = 119; Cs = 133; Be = 9; He = 4; S = 32; Mn = 55; Pb = 207; S = 32.

Chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau:
Câu 1: Công thức hóa học viết sai là
A. Al3(SO4)2. B. CO. C. FeCl2. D. FeCl3.
Câu 2: Tổng số hạt mang điện trong hợp chất AB2 bằng 44. Số hạt mang điện của
nguyên tử B nhiều hơn số hạt mang điện của nguyên tử A là 4. Số hiệu nguyên tử của
A và B lần lượt là
A. 7 và 9. B. 6 và 8. C. 5 và 9. D. 16 và 8.
Câu 3: Z là nguyên tố mà nguyên tử chứa 20 proton, còn Y là một nguyên tố mà
nguyên tử có chứa 9 proton. Công thức phân tử của hợp chất hình thành giữa hai
nguyên tố này là:
A. Z2Y B. ZY2 C. ZY D. Z2Y3
Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 0,3g hỗn hợp hai kim lọai X và Y ở hai chu kì liên tiếp của
nhóm IA vào nước thì thu 0,224 lít khí hidro ở đktc. Hai kim lọai X và Y lần lượt là:
A. Rb và Cs B. K và Rb. C. Li và Na. D. Na và K.
Câu 5: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np4.
Trong hợp chất khí của nguyên tố X với hiđrô, X chiếm 94,12% khối lượng. Phần trăm
khối lượng của nguyên tố X trong oxit cao nhất là
A. 27,27%. B. 40,00%. C. 60,00%. D. 50,00%.
Câu 6: Một ion có ký hiệu là 12 Mg 2. Số e và số khối của ion này là:
A. 12, 24 B. 12, 22 C. 10, 24 D. 10, 22.
Câu 7: Các nguyên tố nhóm A trong bảng tuần hoàn là:
A. Các nguyên tố d. B. Các nguyên tố s.
C. Các nguyên tố p. D. Các nguyên tố s và các nguyên tố p.
Câu 8: Nguyên tố hóa học Canxi (Ca) có số hiệu nguyên tử là 20, chu kì 4, nhóm IIA.
Điều khẳng định nào sau đây là sai?
A. Số electron lớp vỏ nguyên tử của nguyên tố là 20.
B. Nguyên tố hóa học này là một phi kim.
C. Hạt nhân nguyên tử có 20 proton.
D. Vỏ nguyên tử có electron 4 lớp electron và lớp ngoài cùng có 2 electron.

Hy vọng rằng BST Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 trường THPT Đội Cấn sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản