Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 trường THPT Lê Xoay năm 2010-2011

Chia sẻ: đinh Tường Vi Vi | Ngày: | 2 đề thi

0
71
lượt xem
3
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 trường THPT Lê Xoay năm 2010-2011

Mô tả BST Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 trường THPT Lê Xoay năm 2010-2011

Hãy thử sức với bộ sưu tập Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 trường THPT Lê Xoay năm 2010-2011 mà eLib.vn cung cấp để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ kiểm tra sắp tới. Chúng tôi đã chọn lọc những đề thi tiêu biểu nhất để giới thiệu đến các bạn học sinh. Hi vọng, bộ đề thi này sẽ giúp ích nhiều cho việc ôn tập của các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 trường THPT Lê Xoay năm 2010-2011

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo nội dung được trích từ BST Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 trường THPT Lê Xoay năm 2010-2011:

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1, Li=7, C=12, N=14, O=16, F=19, Na=23, Fe=56, Al=27, Cu=64, Zn=65, Ag=108, Pb=207, I=127, Cl=35,5, Br=80, K=39, Mg=24, Ca=40, Be=9, Sr=88, Ba=137, S=32, P=31, Mn=55, Cr=52.
Câu 1: Trong phòng thí nghiệm, oxi được điều chế bằng cách
A. Chưng phân đoạn không khí lỏng B. Điện phân nước
C. Tất cả các cách trên D. Nhiệt phân KMnO4 hoặc KClO3
Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 8,9g hỗn hợp hai kim loại đứng trước hiđro bằng dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được lượng muối khan là:
A. 46,2 gam B. 70,4 gam C. 32,1 gam D. 23,1 gam
Câu 3: Để thu được CO2 tinh khiết từ hỗn hợp CO2 bị lẫn khí HCl và hơi nước ta cho hỗn hợp qua lần lượt các bình chứa lượng dư
A. dd H2SO4 đặc, dd Na2CO3. B. dd Na2CO3, dd H2SO4 đặc.
C. dd H2SO4 đặc, NaHCO3. D. dd NaHCO3, dd H2SO4 đặc.
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 6,4 g lưu huỳnh trong oxi dư, chất khí thu được hòa tan hoàn toàn vào 250 ml dung dịch NaOH 1M, sau đó cô cạn cẩn thận dung dịch sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam chất rắn?
A. 20,8 B. 21,9 C. 15,75 D. 22,8
Câu 5: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ Br2 thể hiện tính khử
A. Br2 + 2HI I2 + 2HBr B. Br2 + 5Cl2 + 6H2O  10HCl + 2HBrO3
C. Br2 + H2  2HBr D. 5Br2 + I2 + 6H2O 10HBr + 2HIO3
Câu 6: Hoà tan hết 4,68g hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại kế tiếp nhau trong nhóm IIA bằng 200 ml dung dịch HCl 0,5M. Sau phản ứng ta thu được dung dịch C và 1,54 lít khí CO2 đo ở 27,30C và 0,8 atm. Hai kim loại đó là:
A. Ca và Sr B. Mg và Ca C. Sr và Ba D. Be và Mg
Câu 7: Cho FeO, Fe2O3, Fe3O4, S, C, FeCO3, Mg, Cu(OH)2 lần lượt tác dụng với các dung dịch H2SO4 loãng và H2SO4 đặc, nóng. Số phản ứng xảy ra thuộc loại phản ứng oxi hóa khử là:
A. 6 B. 8 C. 7 D. 5

Hãy tham khảo tài liệu trong BST Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 trường THPT Lê Xoay năm 2010-2011 đầy đủ hơn bằng cách đăng nhập và download tài liệu, để sử dụng tài liệu một cách thuận tiện, phục vụ cho nhu cầu giảng dạy và học tập!
Đồng bộ tài khoản