Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Chia sẻ: đinh Vi Vi Bé | Ngày: | 14 đề thi

0
64
lượt xem
1
download
Xem 14 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Mô tả BST Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong bộ sưu tập Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014 của thư viện eLib dưới đây:

Câu 1: Nguyên tử nguyên tố X có phân lớp cuối cùng là 3d3 . Vị trí của M trong bảng tuần hoàn là
A. chu kì 3, nhóm IIIB. B. chu kì 3, nhóm VB.
C. chu kì 4, nhóm IIB. D. chu kì 4, nhóm VB.
Câu 2: Cho các hạt vi mô: Al3+, Al, Na, Mg2+, Mg. Dãy nào sau đây được xếp đúng thứ tự bán kính hạt?
A. Al3+< Mg2+ < Al < Mg < Na. B. Al3+< Mg2+< Mg < Al < Na .
C. Na < Mg < Al < Al3+<Mg2+. D. Na < Mg < Mg2+< Al3+< Al .
Câu 3: Cho dung dịch chứa x gam Ba(OH)2 vào dung dịch chứa x gam HCl. Chất tan trong dung dịch sau phản ứng là (cho Ba = 137; O =16; H = 1; Cl = 35,5)
A. có muối và bazơ dư. B. chỉ có muối.
C. không xác định được. D. có muối và axit dư.
Câu 4: Trong các mệnh đề sau:
(1) hạt nhân nguyên tử nào cũng có p và n.
(2) trong mọi hạt nhân nguyên tử số p luôn bằng số n.
(3) trong nguyên tử số p luôn bằng số e.
(4) trong nguyên tử nào cũng thoả mãn 1 1,52.
(5) trong anion bất kì, số hạt e đều nhiều hơn số hạt p.
Những mệnh đề sai là:
A. 2,3,4. B. 2,3,5. C. 1,2,5. D. 1,2,4.
Câu 5: Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ ba có 6 electron. Số hiệu nguyên tử nguyên tố X là:
A. 16 B. 6 C. 8 D. 14
Câu 6: Trong nguyên tử lớp N (lớp 4) có số electron tối đa là:
A. 2. B. 32. C. 8. D. 18.
Câu 7: Cho 19K, 18Ar, 26Fe, 16S, 9F, 12Mg, 35Br. Nhóm hạt vi mô nào sau đây đều có phân lớp electron ngoài cùng thuộc lớp M (n =3)?
A. K+, Ar, Fe3+, S2-. B. K+, Ar, Fe3+, Br-, Mg2+.
C. K+, Ar, S2-, Mg2+. D. K+, Ar, S2-, Br-.
Câu 8: Cho 2,81 gam hỗn hợp gồm 3 oxit MgO , ZnO , Fe2O3 hòa tan vừa đủ trong 300 ml dung dịch H2SO4 loãng , thu được dung dịch Y . Cô cạn dung dịch Y thu được 5,21 gam hỗn hợp các muối sunfat khan . Nồng độ mol/l của dung dịch H2SO4 là
A. 0,4 M B. 0,5 M C. 0,3 M D. 0,1 M

Hy vọng rằng tài liệu trong bộ sưu tập Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản