Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 Trường THPT Yên Lạc

Chia sẻ: đinh Vi Vi | Ngày: | 20 đề thi

0
78
lượt xem
0
download
Xem 20 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 Trường THPT Yên Lạc

Mô tả BST Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 Trường THPT Yên Lạc

Thông qua việc giải từng đề thi cụ thể trong bộ Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 Trường THPT Yên Lạc này sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi, các dạng bài tập và nắm vững thêm các phần kiến thức đã được học. Bạn có thể tải miễn phí BST này về máy để tham khảo phục vụ việc học tập đạt hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 Trường THPT Yên Lạc

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 Trường THPT Yên Lạc:

Cho nguyên tử khối của: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Ba = 137; Zn = 65; Cu = 64.
Số proton của: H = 1; N = 7; O = 8; F = 9; S = 16; Cl = 17; K = 19; Ca = 20; Fe = 26.
Câu 1: X,Y là 2 halogen (thuộc nhóm VIIA) ở 2 chu kì liên tiếp với ZX < ZY. Hòa tan 16,15 gam hỗn hợp NaX và NaY vào nước sau đó cho tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 33,15 gam hỗn hợp kết tủa. X và Y lần lượt là.
A. Cl và F. B. Br và Cl. C. F và Cl. D. Cl và Br.
Câu 2: Dung dịch HCl không phản ứng với
A. dung dịch KOH. B. dung dịch AgNO3.
C. dung dịch Na2CO3. D. dung dịch Ca(NO3)2.
Câu 3: Ở trạng thái cơ bản X có cấu hình e lớp ngoài cùng là 4s1. Số nguyên tố thỏa mãn X là
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 4: Chọn câu đúng trong các câu sau?
A. Trong H2O2 chỉ có liên kết cộng hóa trị phân cực.
B. Hóa trị và số oxi hóa của nitơ trong HNO3 tương ứng là 4 và +5.
C. Độ đặc khít trong mạng lập phương tâm khối là 74%.
D. Liên kết trong phân tử N2 gồm 2 liên kết σ và 1 liên kết π.
Câu 5: Nguyên tử X có điện tích hạt nhân là 2,72.10-18C; trong X số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16. Kí hiệu của X là
A. 39 K
B. 40 K
C. 17 Cl
D. 37 Cl

Hãy tham khảo đầy đủ Đề KSCL môn Hóa học lớp 10 Trường THPT Yên Lạc bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản