Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 (lần 2) trường THPT Gia Lộc năm 2012-2013

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
102
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 (lần 2) trường THPT Gia Lộc năm 2012-2013

Mô tả BST Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 (lần 2) trường THPT Gia Lộc năm 2012-2013

Thư viện eLib chia sẻ miễn phí bộ Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 (lần 2) trường THPT Gia Lộc năm 2012-2013. Chúng tôi đã biên tập cẩn thận cho các em học sinh, để các em có thể dùng làm tài liệu tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải đề khảo sát chất lượng một cách nhanh nhất. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 (lần 2) trường THPT Gia Lộc năm 2012-2013

Bộ sưu tập Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 (lần 2) trường THPT Gia Lộc năm 2012-2013 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Câu 1 (1,0 điểm). Hỗn hợp khí X gồm propin, etilen và hidro với tỉ lệ mol tương ứng là 1:2:4.
Dẫn 15,68 lít hỗn hợp X (đktc) từ từ qua ống sứ đựng Ni nung nóng. Sau một thời gian thu được hỗn hợp Y gồm 5 hiđrocacbon và hidro, biết tỉ khối của hỗn hợp Y so với H2 bằng . Sục từ từ hỗn hợp Y vào dung dịch nước Br2 dư thì lượng brom tham gia phản ứng là x gam. Viết các phương trình phản ứng xảy ra và tính giá trị x?
Câu 2 (1,5 điểm). Hỗn hợp X gồm hai anken kế tiếp trong cùng dãy đồng đẳng. Dẫn từ từ một lượng hỗn hợp khí X vào dung dịch nước brom dư thu được hỗn hợp sản phẩm cộng đibrom, biết khối lượng sản phẩm cộng gấp lần khối lượng hỗn hợp X. Khi hidrat hóa hoàn toàn hỗn hợp X thu được hỗn hợp ancol Y, trong đó ancol bậc 2 chiếm 45,283 % khối lượng của hỗn hợp ancol Y. Xác định công thức phân tử của các ancol và tính % về khối lượng của mỗi ancol trong hỗn hợp ancol Y?
Câu 3 (1,0 điểm). Ba hiđrocacbon X, Y, Z có công thức phân tử lần lượt là C4H10; C4H8 và C8H10 có các tính chất sau:
- Khi tách một phân tử H2 từ X thu được 3 anken.
- Khi cho Y tác dụng với H2O/xúc tác axit, đun nóng thu được 1 ancol duy nhất.
- Hiđrocacbon Z có chứa vòng benzen, khi cho Z tác dụng với Br2 khan, tỉ lệ mol 1:1, có xúc tác bột sắt hoặc có ánh sáng thì mỗi trường hợp đều thu được một dẫn xuất thế monobrom duy nhất.
Xác định công thức cấu tạo, gọi tên X, Y, Z và viết các phương trình phản ứng xảy ra?

Thư viện eLib mong BST Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 (lần 2) trường THPT Gia Lộc năm 2012-2013 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản