Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 (lần 2) trường THPT Lê Xoay năm 2014-2015

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 6 đề thi

0
178
lượt xem
5
download
Xem 6 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 (lần 2) trường THPT Lê Xoay năm 2014-2015

Mô tả BST Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 (lần 2) trường THPT Lê Xoay năm 2014-2015

Hãy thử sức với bộ Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 (lần 2) trường THPT Lê Xoay năm 2014-2015 để biết khả năng hiện tại của mình cho kì thi sắp tới. Ngoài ra việc trực tiếp ôn, giải trên từng đề thi có cấu trúc cụ thể này sẽ giúp các bạn làm quen với dạng đề thi, từ đó nâng cao kĩ năng của mình và ôn tập lại kiến thức đã học.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 (lần 2) trường THPT Lê Xoay năm 2014-2015

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 (lần 2) trường THPT Lê Xoay năm 2014-2015 được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

Cho nguyên tử khối của: Li=7; Na = 23, K = 39, Rb=85,5; Cs=133; Ba = 137; Cu= 64, Zn = 65, Al = 27; Ga=70; Fe = 56; Ag = 108; Mg = 24; Ca = 40; O = 16; C= 12; H = 1; N = 14; Br = 80; S = 32; Cl = 35,5; F=19; Si=28; P=31.

Câu 1: Cho 8,5 gam hỗn hợp gồm Na và K vào 100 ml H2SO4 0,5M và HCl 1,5M thoát ra 3,36 lít khí (đktc). Cô cạn cẩn thận dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gam chất rắn khan.
A. 19,475 gam B. 18,625 gam C. 20,175 gam D. 17,975 gam
Câu 2: Cho phản ứng hóa học: Zn+ 2HCl → ZnCl2 + H2. Trong phản ứng trên xảy ra
A. sự khử H+ và sự oxi hóa Zn. B. sự khử Zn và sự oxi hóa H+.
C. sự oxi hóa Zn và sự khử H2. D. sự oxi hóa Cl- và sự khử Zn.
Câu 3: Để phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn: Al(NO3)3, NH4Cl, NaHSO4,Cu(NO3)2, NH4HCO3 có thể dùng thuốc thử nào sau đây?
A. dd NH3 B. dd Ba(OH)2 C. dd quỳ tím D. dd BaCl2
Câu 4: Khi cho 2,00 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn và Fe phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch HCl thì thu được 1,12 lít khí hiđro (đktc). Nếu cho 2,00 gam hỗn hợp X như trên phản ứng hoàn toàn với lượng dư khí Cl2 thì thu được 5,763 gam hỗn hợp muối. Thành phần % về khối lượng của Fe có trong hỗn hợp X là
A. 11,20%. B. 8,40%. C. 22,40%. D. 16,80%.
Câu 5: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh?
A. KCl. B. NH4Cl C. NaHSO4. D. K3PO4.
Câu 6: Dãy sắp xếp các dung dịch loãng có nồng độ mol/l như nhau theo thứ tự pH tăng dần là:
A. HF, KHSO4, H2SO4, Na2CO3. B. HF, H2SO4, Na2CO3, KHSO4.
C. H2SO4, KHSO4, HF, Na2CO3. D. KHSO4, HF, H2SO4, Na2CO3.

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 (lần 2) trường THPT Lê Xoay năm 2014-2015!
Đồng bộ tài khoản