Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 (lần 3) trường THPT Hàn Thuyên năm 2013-2014

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
43
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 (lần 3) trường THPT Hàn Thuyên năm 2013-2014

Mô tả BST Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 (lần 3) trường THPT Hàn Thuyên năm 2013-2014

Tất cả các đề thi hay và tiêu biểu nhất được chúng tôi tổng hợp tạo thành bộ Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 (lần 3) trường THPT Hàn Thuyên năm 2013-2014. Bộ đề thi sẽ giúp các bạn học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập và mở rộng kiến thức. Hy vọng, đây sẽ là những tài liệu hữu ích cho việc ôn tập của các bạn học sinh. Chúc các bạn thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 (lần 3) trường THPT Hàn Thuyên năm 2013-2014

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 (lần 3) trường THPT Hàn Thuyên năm 2013-2014:

Câu 1: Cho dãy gồm các phân tử và ion: Zn, S, N2, FeO, SO2, Fe2+, Cu2+, HCl. Tổng số phân tử và ion trong dãy vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là
A. 4. B. 6. C. 5. D. 7.
Câu 2: Cho Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành khí X; nhiệt phân tinh thể KNO3 tạo thành khí Y; cho tinh thể KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc tạo thành khí Z. Các khí X, Y và Z lần lượt là
A. H2, O2 và Cl2. B. Cl2, O2 và H2S. C. H2, NO2 và Cl2. D. SO2, O2 và Cl2.
Câu 3: Cho C5H10 tác dụng với H2 thu được isopentan. Số đồng phân cấu tạo của C5H10 thoả mãn là:
A. 7 B. 3 C. 5 D. 4
Câu 4: Để khử hoàn toàn 200 ml dung dịch KMnO4 0,2M tạo thành chất rắn màu nâu đen cần V lít khí etilen ở đktc. Giá trị tối thiểu của V là:
A. 4,480 lít B. 2,240 lít C. 1,344 lít D. 2,688 lít
Câu 5: Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu được là
A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.
Câu 6:
Cho 4 gam hỗn hợp A có Fe, Mg, Al, Zn vào dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít H2 (đktc). Cho 4 gam hỗn hợp A tác dụng với Cl2 dư thu 11,526 gam muối. Vậy % khối lượng của Fe trong hỗn hợp là:
A. 19,2 % B. 14,0% C. 22,4% D. 16,8%
Câu 7: Hoà tan hoàn toàn 5,1786 gam một kim loại M vào dung dịch H2SO4 loãng dư, sau khi kết thúc phản ứng khối lượng dung dịch giảm 3,7044 gam so với khối lượng dung dịch axit ban đầu. Hóa trị của kim loại M là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 8: Cho hỗn hợp K2CO3 và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào bình dung dịch Ba(HCO3)2 thu được kết tủa X và dung dịch Y. Thêm từ từ dung dịch HCl 0,5M vào bình đến khi không còn khí thoát ra thì hết 560 ml. Biết toàn bộ Y phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng kết tủa X là
A. 9,85 gam. B. 7,88 gam. C. 3,94 gam. D. 11,28 gam.

Hãy tham khảo đầy đủ Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 (lần 3) trường THPT Hàn Thuyên năm 2013-2014 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản