Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 132 (lần 1) trường THPT Yên Lạc năm 2012-2013

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
21
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 132 (lần 1) trường THPT Yên Lạc năm 2012-2013

Mô tả BST Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 132 (lần 1) trường THPT Yên Lạc năm 2012-2013

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 132 (lần 1) trường THPT Yên Lạc năm 2012-2013

Dưới đây là đoạn trích Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 132 (lần 1) trường THPT Yên Lạc năm 2012-2013 được trích từ tài liệu:

Câu 1: Trộn 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp HCl 0,1 M và H2SO4 0,05 M với 300 ml dung dịch Ba(OH)2 có nồng độ a mol/lít thu được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH = 13. Giá trị a và m lần lượt là
A. 0,15 M và 4,46 gam. B. 0,2 M và 2,33 gam. C. 0,15 M và 2,33 gam.
D. 0,2 M và 3,495 gam.
Câu 2: Tỉ lệ khối lượng phân tử giữa oxit cao nhất của nguyên tố R và hợp chất khí của nó với hiđro bằng 2,75. Khối lượng mol nguyên tử của R là:
A. 12 B. 28 C. 32 D. 19
Câu 3: Để hòa tan hết một miếng kẽm trong dung dịch axit clohiđric ở 20 0C cần 27 phút. Nếu thực hiện thí nghiệm ở 400C thì thời gian phản ứng là 3 phút. Nếu thực hiện thí nghiệm ở 550C thì thời gian phản ứng là:
A. 34,64 giây B. 37,64 giây C. 44,36 giây D. 44,08 giây
Câu 4: Thêm từ từ từng giọt của 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 1,2M và NaHCO3 0,6M vào 200 ml dung dịch HCl 1M, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Cho dung dịch nước vôi trong dư vào dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam kết tủa.
A. 10 gam B. 8 gam C. 12 gam D. 6 gam
Câu 5: Trong một bình kín dung tích 10 lít nung một hỗn hợp gồm 1 mol N2 và 4 mol H2 ở nhiệt độ t 0C và áp suất P. Khi phản ứng đạt đến trong thái cân bằng thu được một hỗn hợp trong đó NH3 chiếm 25% thể tích. Xác định hằng số cân bằng KC của phản ứng:
A. 25,6 B. 6,4 C. 12,8 D. 1,6

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 132 (lần 1) trường THPT Yên Lạc năm 2012-2013 bằng cách đăng nhập và download tài liệu này nhé!
Đồng bộ tài khoản