Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 132 (lần 1) trường THPT Yên Lạc năm 2013-2014

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
19
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 132 (lần 1) trường THPT Yên Lạc năm 2013-2014

Mô tả BST Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 132 (lần 1) trường THPT Yên Lạc năm 2013-2014

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 132 (lần 1) trường THPT Yên Lạc năm 2013-2014

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 132 (lần 1) trường THPT Yên Lạc năm 2013-2014:

Câu 1: Hoà tan hoàn toàn 74 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 bằng dung dịch H2SO4 loãng dư sinh ra 178 gam muối sunfat. Nếu cũng cho 74 gam hỗn hợp X trên phản ứng với lượng dư khí CO ở nhiệt độ cao và dẫn sản phẩm khí qua dung dịch nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa thu được là (các phản ứng xảy ra hoàn toàn)
A. 130g. B. 180g. C. 240g. D. 150g.
Câu 2: Dãy các dung dịch nào sau đây đều có pH > 7?
A. Na2CO3, NaNO3, Na2HPO4, NaAlO2. B. Na2S, NaClO, Na2CO3, NaHSO4.
C. Na2CO3, Na3PO4, NaNO2, NaAlO2. D. NaClO4, Na2CO3, Na2SO3, Na2S.
Câu 3: Một hỗn hợp gồm 8 mol N2 và 14 mol H2 được nạp vào bình kín có dung tích 4 lít không đổi. Sau quá trình tổng hợp amoniac, đưa bình về nhiệt độ ban đầu thấy áp suất trong bình bằng 10/11 áp suất ban đầu. Hiệu suất phản ứng tổng hợp amoniac là
A. 37,50%. B. 12,50%. C. 21,43%. D. 18,18%.
Câu 4: Sb chứa 2 đồng vị chính 121Sb và 123 Sb, khối lượng nguyên tử trung bình của Sb là 121,75. Thành phần % khối lượng của đồng vị 121 Sb trong Sb2O3 (MO=16) là
A. 52,21%. B. 62,53%. C. 26,12%. D. 51,89%.
Câu 5: Trong các thí nghiệm sau:
(1) Nhiệt phân KMnO4(rắn).
(2) Sục khí SO2 vào dung dịch nước clo cho đến dư.
(3) Cho khí NH3 tác dụng với CuO đun nóng.
(4) Cho KClO tác dụng với dung dịch HCl đặc.
(5) Cho khí O3 tác dụng với dung dịch KI.
(6) Cho dung dịch NH4Cl tác dụng với dung dịch NaNO2 đun nóng.
Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là
A. 3. B. 4. C. 6. D. 5.

Hãy tham khảo đầy đủ Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 132 (lần 1) trường THPT Yên Lạc năm 2013-2014 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản