Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 134 (lần 3) trường THPT Yên Lạc năm 2012-2013

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
36
lượt xem
3
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 134 (lần 3) trường THPT Yên Lạc năm 2012-2013

Mô tả BST Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 134 (lần 3) trường THPT Yên Lạc năm 2012-2013

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 134 (lần 3) trường THPT Yên Lạc năm 2012-2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 134 (lần 3) trường THPT Yên Lạc năm 2012-2013 dưới đây:

Cho: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Ba = 137; Zn = 65; Cu = 64; Cr = 52.
Câu 1: Để tách khí CO2 ra khỏi hỗn hợp với HCl và hơi nước, có thể cho hỗn hợp lần lượt qua
A. Na2CO3 và P2O5. B. NaHCO3 và P2O5.
C. NaOH và H2SO4 đặc. D. H2SO4 đặc và KOH.
Câu 2: Cation X3+ và anion Y2- đều có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Ký hiệu của các nguyên tố X, Y lần lượt là
A. Mg và O. B. Al và F. C. Al và O. D. Mg và F.
Câu 3: HNO3 không thể hiện tính oxi hoá mạnh với chất nào sau đây
A. FeO B. Fe3O4 C. Fe(OH)2 D. Fe2O3
Câu 4: Cặp chất nào sau đây tác dụng được với cả Na, NaOH và nước brom?
A. Phenol, axit acrylic.B. Axit fomic, benzen. C. Etilen, phenol. D. Phenol, axit axetic.
Câu 5: Dung dịch X gồm NaOH 0,2 M và Ba(OH)2 0,05 M. Dung dịch Y gồm Al2(SO4)3 0,4 M và H2SO4 x M. Trộn 0,1 lít dung dịch Y với 1 lít dung dịch X được 16,33 gam kết tủa. Vậy x có giá trị là
A. 0,2 M hoặc 0,4M. B. 0,2 M hoặc 0,3M. C. 0,2 M hoặc 0,6M. D. 0,2 M hoặc 0,5M.

Bộ sưu tập Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 134 (lần 3) trường THPT Yên Lạc năm 2012-2013 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo.
Đồng bộ tài khoản