Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 209 (lần 1) trường THPT Yên Lạc năm 2012-2013

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
25
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 209 (lần 1) trường THPT Yên Lạc năm 2012-2013

Mô tả BST Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 209 (lần 1) trường THPT Yên Lạc năm 2012-2013

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 209 (lần 1) trường THPT Yên Lạc năm 2012-2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 209 (lần 1) trường THPT Yên Lạc năm 2012-2013 dưới đây:

Câu 1: Trong phòng thí nghiệm, hiđrohalogenua (HX) được điều chế từ phản ứng sau: NaX(rắn) + H2SO4 (đặc, nóng) → NaHSO4 (hoặc Na2SO4) + HX (khí). Hãy cho biết phương pháp trên có thể dùng để điều chế được hiđrohalogenua nào sau đây ?
A. HF, HCl, HBr, HI. B. HBr và HI. C. HF và HCl. D. HCl, HBr và HI.
Câu 2: Để hòa tan hết một miếng kẽm trong dung dịch axit clohiđric ở 20 0C cần 27 phút. Nếu thực hiện thí nghiệm ở 400C thì thời gian phản ứng là 3 phút. Nếu thực hiện thí nghiệm ở 550C thì thời gian phản ứng là:
A. 44,36 giây B. 34,64 giây C. 44,08 giây D. 37,64 giây
Câu 3: Thêm từ từ từng giọt của 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 1,2M và NaHCO3 0,6M vào 200 ml dung dịch HCl 1M, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Cho dung dịch nước vôi trong dư vào dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam kết tủa.
A. 6 gam B. 8 gam C. 12 gam D. 10 gam
Câu 4: Trong một bình kín dung tích 10 lít nung một hỗn hợp gồm 1 mol N 2 và 4 mol H2 ở nhiệt độ t 0C và áp suất P. Khi phản ứng đạt đến trong thái cân bằng thu được một hỗn hợp trong đó NH3 chiếm 25% thể tích. Xác định hằng số cân bằng KC của phản ứng:
A. 25,6 B. 6,4 C. 12,8 D. 1,6
Câu 5: Một hợp chất vô cơ X có một số tính chất như: dung dịch X làm xanh giấy quỳ tím, hơ trên ngọn lửa đèn cồn có màu vàng, tác dụng được với khí cacbonic, tác dụng  được với dung dịch AlCl3 thấy có bọt khí không màu, không mùi bay ra. Hợp chất X có khối lượng phân tử là
A. 84u B. 138u. C. 40u D. 106u

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 209 (lần 1) trường THPT Yên Lạc năm 2012-2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản