Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 210 (lần 3) trường THPT Yên Lạc năm 2012-2013

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
42
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 210 (lần 3) trường THPT Yên Lạc năm 2012-2013

Mô tả BST Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 210 (lần 3) trường THPT Yên Lạc năm 2012-2013

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 210 (lần 3) trường THPT Yên Lạc năm 2012-2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 210 (lần 3) trường THPT Yên Lạc năm 2012-2013 dưới đây:

Câu 1: Một dung dịch A chứa HCl và H2SO4 theo tỉ lệ mol 3 : 1. Để trung hoà 100 ml dung dịch
A cần 50 ml dung dịch NaOH 0,5 M. Nồng độ mol của axit HCl và H2SO4 lần lượt là:
A. 0,5 và 1,5. B. 1,5 và 0,5. C. 0,15 và 0,05. D. 0,05 và 0,15.
Câu 2: HNO3 không thể hiện tính oxi hoá mạnh với chất nào sau đây
A. Fe(OH)2 B. FeO C. Fe2O3 D. Fe3O4
Câu 3: Cặp chất nào sau đây tác dụng được với cả Na, NaOH và nước brom?
A. Phenol, axit acrylic.B. Axit fomic, benzen. C. Etilen, phenol. D. Phenol, axit axetic.
Câu 4: Dung dịch X gồm NaOH 0,2 M và Ba(OH)2 0,05 M. Dung dịch Y gồm Al2(SO4)3 0,4 M và H2SO4 x M. Trộn 0,1 lít dung dịch Y với 1 lít dung dịch X được 16,33 gam kết tủa. Vậy x có giá trị là
A. 0,2 M hoặc 0,4M. B. 0,2 M hoặc 0,3M. C. 0,2 M hoặc 0,6M. D. 0,2 M hoặc 0,5M.
Câu 5: Cho các phản ứng: (1) O3 + dung dịch KI; (2) HF + SiO2; (3) MnO2 + HCl (to); (4) H2S(k) + Cl2(k); (5) Cl2 + NH3 dư; (6) CuO + NH3 (to); (7) Mg + CO2 (to); (8) H2S + FeCl3; (9) NH4Cl+NaNO2 (to); (10) NH3 + O2 (Pt, 800oC). Số phản ứng tạo ra đơn chất là
A. 7. B. 6. C. 8. D. 9.

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 210 (lần 3) trường THPT Yên Lạc năm 2012-2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản