Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 356 (lần 3) trường THPT Yên Lạc năm 2012-2013

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
44
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 356 (lần 3) trường THPT Yên Lạc năm 2012-2013

Mô tả BST Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 356 (lần 3) trường THPT Yên Lạc năm 2012-2013

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 356 (lần 3) trường THPT Yên Lạc năm 2012-2013

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 356 (lần 3) trường THPT Yên Lạc năm 2012-2013 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Câu 1: Cho isopentan tác dụng với Cl 2 theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu được là:
A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.
Câu 2: Cho từ từ 500 ml dung dịch HCl 1M vào 400 ml dung dịch chứa NaHCO3 0,5M và Na2CO3 1M thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V là
A. 5,60 lít. B. 4,48 lít. C. 6,72 lít. D. 2,24 lít.
Câu 3: Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dd Ca(OH)2 (dư) tạo ra 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 75% thì giá trị của m là
A. 58. B. 48. C. 36. D. 30.
Câu 4: Một dung dịch chứa các ion: x mol M3+, 0,2 mol Mg2+, 0,3 mol Cu2+, 0,6 mol SO42-, 0,4 mol NO3-. Cô cạn dung dịch này thu được 116,8 gam hỗn hợp các muối khan. Kim loại M là:
A. Zn. B. Fe. C. Al. D. Cr.
Câu 5: Dung dịch X chứa 14,6 gam HCl và 22,56 gam Cu(NO3)2. Thêm m (gam) bột sắt vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp kim loại có khối lượng là duy nhất ). Giá trị của m là
A. 14,88. B. 9,28. C. 20,48. D. 1,92.

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 356 (lần 3) trường THPT Yên Lạc năm 2012-2013 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản