Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 357 (lần 1) trường THPT Yên Lạc năm 2013-2014

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
27
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 357 (lần 1) trường THPT Yên Lạc năm 2013-2014

Mô tả BST Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 357 (lần 1) trường THPT Yên Lạc năm 2013-2014

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 357 (lần 1) trường THPT Yên Lạc năm 2013-2014

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 357 (lần 1) trường THPT Yên Lạc năm 2013-2014 dưới đây:

Câu 1: Hãy cho biết tập hợp các chất nào sau đây đều là chất điện li mạnh?
A. C6H12O6, Na2SO4, NaNO3, H2SO4. B. CH3COOH, NaOH, CH3COONa, Ba(OH)2.
C. Cu(OH)2, NaCl, C2H5OH, HCl. D. NaOH, NaCl, CaCl2, HNO3.
Câu 2: Cho các muối sau: NaNO3, Mg(NO3)2, Pb(NO3)2, Hg(NO3)2. Khi nhiệt phân muối nào (trong điều kiện không có không khí) mà không thu được hỗn hợp khí?
A. Mg(NO3)2. B. Hg(NO3)2. C. Pb(NO3)2. D. NaNO3.
Câu 3: Cho 6,9 gam Na vào 100,0 ml dung dịch HCl thu được dung dịch X chứa 14,59 gam chất tan. Cho dung dịch X vào dung dịch AgNO3 dư thu được bao nhiêu gam kết tủa?
A. 37,58. B. 39,20. C. 40,76. D. 38,65.
Câu 4: Cho dãy các chất rắn: Zn, NaHCO3, Al2O3, NH4Cl, K2CO3, CuO, NaHSO4, Al(OH)3, Mg(OH)2. Số chất trong dãy vừa phản ứng với dung dịch HCl lại vừa phản ứng với dung dịch NaOH loãng là
A. 6. B. 7. C. 4. D. 5.
Câu 5: Cho các nguyên tố sau : X(Z = 8), Y(Z = 13), M (Z = 15) và T (Z = 19). Sự sắp xếp nào đúng với chiều tăng dần độ âm điện của các nguyên tố đó ?
A. T, Y, M, X. B. T, M, Y, X. C. X, Y, M, T. D. Y, T, X, M.

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 357 (lần 1) trường THPT Yên Lạc năm 2013-2014 để xem.
Đồng bộ tài khoản