Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 483 (lần 3) trường THPT Yên Lạc năm 2012-2013

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
28
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 483 (lần 3) trường THPT Yên Lạc năm 2012-2013

Mô tả BST Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 483 (lần 3) trường THPT Yên Lạc năm 2012-2013

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 483 (lần 3) trường THPT Yên Lạc năm 2012-2013

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 483 (lần 3) trường THPT Yên Lạc năm 2012-2013. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

Câu 1: Cho hỗn hợp gồm a mol FeS2 và b mol Cu2S tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO 3 được dung dịch A chỉ chứa 2 muối sunfat và 26,88 lít hỗn hợp khí Y gồm NO2 và NO ở đktc (không còn sản phẩm khử nào khác), tỉ khối của Y so với H2 là 19. Cho dung dịch A tác dụng với Ba(OH)2 dư thì thu được kết tủa E. Nung E đến khối lượng không đổi thì thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 82,9 gam. B. 89,1 gam. C. 98,1 gam. D. 84,1 gam.
Câu 2: Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dd Ca(OH)2 (dư) tạo ra 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 75% thì giá trị của m là
A. 30. B. 58. C. 36. D. 48.
Câu 3: Tính khử của các nguyên tử Na, K, Mg, Al được xếp theo thứ tự tăng dần là
A. Al, Mg, Na, K. B. K, Na, Mg, Al. C. Al, Mg, K, Na. D. Mg, Al, Na, K.
Câu 4: Trong tự nhiên, đồng có 2 đồng vị là 63Cu và 65Cu, trong đó đồng vị 65Cu chiếm 27% về số nguyên tử. Phần trăm khối lượng của 63Cu trong Cu2O ( trong đó O là đồng vị 16 O ) là giá trị 8 nào dưới đây?
A. 64,29%. B. 32,15% C. 88,82% D. 63,0%
Câu 5: Cho m gam Fe tác dụng với HNO3 thu được 6,72 lit hỗn hợp NO, NO2 có tỉ khối so với H2 là 19 và dung dịch A chứa Fe(NO3)3 và 10,8 g Fe(NO3)2. Giá trị m là
A. 11,2. B. 12,32. C. 5,6. D. 16,8.

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 483 (lần 3) trường THPT Yên Lạc năm 2012-2013 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản