Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 485 (lần 1) trường THPT Yên Lạc năm 2012-2013

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
26
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 485 (lần 1) trường THPT Yên Lạc năm 2012-2013

Mô tả BST Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 485 (lần 1) trường THPT Yên Lạc năm 2012-2013

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 485 (lần 1) trường THPT Yên Lạc năm 2012-2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 485 (lần 1) trường THPT Yên Lạc năm 2012-2013 dưới đây:

Câu 1: Cho cân bằng: 2SO2 (k) + O2 (k)  2SO3 (k). Khi tăng nhiệt độ thì tỉ khối của hỗn hợp khí so với H2 giảm đi. Phát biểu đúng khi nói về cân bằng này là:
A. Phản ứng thuận thu nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ.
B. Phản ứng thuận toả nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ.
C. Phản ứng nghịch toả nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ.
D. Phản ứng nghịch thu nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ.
Câu 2: Cho 1 mol KOH vào dung dịch chứa a mol HNO3 và 0,2 mol Al(NO3)3. Để thu được 7,8 gam kết tủa thì giá trị lớn nhất của a thỏa mãn là:
A. 0,75 mol. B. 0,5 mol. C. 0,7 mol. D. 0,3 mol.
Câu 3: Chất nào sau đây vừa có liên kết cộng hóa trị, vừa có liên kết ion vừa có liên kết cho – nhận
A. sunfurơ. B. amoniac. C. natri hiđroxit. D. amoni clorua.
Câu 4: Cấu hình của nguyên tử Fe2+ ( Z = 26) là
A. 1s22s22p63s23p63d54s1 B. 1s22s22p63s23p63d64s2
C. 1s22s22p63s23p63d44s2 D. 1s22s22p63s23p63d6
Câu 5: Trong dung dịch Fe(NO3)3 chứa bao nhiêu loại ion (bỏ qua sự phân li của H2O)?
A. 5. B. 4. C. 2. D. 3.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 mã đề 485 (lần 1) trường THPT Yên Lạc năm 2012-2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản