Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 năm 2015-2016

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 8 đề thi

0
322
lượt xem
28
download
Xem 8 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 năm 2015-2016

Mô tả BST Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 năm 2015-2016

Thư viện eLib chia sẻ miễn phí bộ Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 năm 2015-2016. Chúng tôi đã biên tập cẩn thận cho các em học sinh, để các em có thể dùng làm tư liệu tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải đề khảo sát chất lượng một cách nhanh nhất. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 năm 2015-2016

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 năm 2015-2016:

Câu 1: Hoà tan khí Cl2 vào dung dịch KOH (đặc, nóng, dư). Dung dịch thu được có các chất thuộc dãy nào dưới đây?
A. KCl, KClO3, KOH, H2O. B. KCl, KClO3.
C. KCl, KClO3, Cl2. D. KCl, KClO, KOH, H2O.
Câu 2: Dãy các nguyên tố sắp xếp theo chiều tăng dần tính phi kim từ trái sang phải là:
A. N, P, F, O. B. P, N, F, O C. N, P, O, F. D. P, N, O, F.
Câu 3: Oxi không phản ứng trực tiếp với :
A. Flo B. Lưu huỳnh C. Crom D. cacbon
Câu 4: Chỉ ra phát biểu sai về phân tử CO2 :
A. Trong phân tử có hai liên kết đôi. B. Liên kết giữa ngtử O và C là phân cực.
C. Phân tử CO2 không phân cực. D. Phân tử có cấu tạo góc.
Câu 5: Cho phương trình phản ứng: Al + HNO3→ Al(NO3)3 + N2+ N2O+ H2O. Biết khi cân bằng tỉ lệ số mol giữa N2O và N2 là 3 : 2. Hãy xác định tỉ lệ mol nAl : nN2O : nN2 trong số các kết quả sau
A. 46 : 6 : 9. B. 44 : 6 : 9. C. 46 : 9 : 6. D. 44 : 9 : 6.
Câu 6: Trong tự nhiên Cu tồn tại hai loại đồng vị là Cu và Cu. Nguyên tử khối trung bình của cu bằng 63,546. Số nguyên tử 63Cu có trong 32 gam Cu là (biết số Avogađro = 6,022.1023)
A. 1,503.1023 B. 12,046.1023 C. 3,0115.1023 D. 2,205.1023

Hãy tham khảo đầy đủ Đề KSCL môn Hoá học lớp 11 năm 2015-2016 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản