Đề KSCL môn Hóa học lớp 9 mã đề 222 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk

Chia sẻ: đinh Vi Vi Bé | Ngày: | 1 đề thi

0
28
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Hóa học lớp 9 mã đề 222 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk

Mô tả BST Đề KSCL môn Hóa học lớp 9 mã đề 222 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk

Dưới đây là bộ Đề KSCL môn Hóa học lớp 9 mã đề 222 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập để nắm vững hơn những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập qua các dạng đề thi một cách thuận lợi. Từ đó, có thể tự kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của mình. Mời các bạn cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Hóa học lớp 9 mã đề 222 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề KSCL môn Hóa học lớp 9 mã đề 222 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk:

Câu 1: Những đơn chất tác dụng được với dung dịch HCl
A. Fe,Al,Mg B. Fe,Al,Cu C. Zn,Al,Ag D. Au,Al,Mg
Câu 2: Cho các hợp chất của đồng: CuO, CuS, CuSO4, CuSO3. Bằng phương pháp suy
luận, hãy cho biết hợp chất nào sau đây nghèo đồng nhất:
A. CuSO3 B. CuO C. CuS D. CuSO4
Câu 3: Để phân biệt dd KOH và Ca(OH)2 có thể dùng thuốc thử nào sau đây:
A. Dung dịch HCl B. Dung dịch NaOH C. CaO D. CO2
Câu 4: Để làm khô khí CO2( có lẫn hơi nước). người ta dẫn khí này qua:
A. H2SO4 đậm đặc B. NaOH rắn
C. CaO mới nung D. Al2O3
Câu 5: Dãy toàn các oxit tác dụng với nước tạo thành axit là:
A. CO2 , SO2 , CaO, N2O5 B. CO, CO2, SO3, P2O5
C. SO3, N2O5 , CO2, P2O5 D. SO3, N2O5, NO , P2O5 .
Câu 6: Hai chất khí chủ yếu trong thành phần của không khí là:
A. N2, CO2 B. CO2, CO C. CO2, O2 D. O2, N2
Câu 7: Số gam NaCl trong 50g dung dịch NaCl 40% là:
A. 40g. B. 30g. C. 20g. D. 50g.
Câu 8: Cho dung dịch axit sufuric tác dụng với natrisunfit thì chất khí nào được tạo thành:
A. H2 B. CO2 C. O2 D. SO2
Câu 9: Phần trăm theo khối lượng của oxi trong hợp chất oxit nào cho dưới đây là lớn nhất?
A. MgO B. CaO C. BaO D. CuO
Câu 10: Cho các công thức hóa học như sau:O2, O3, CO2, SO2, H2O, Fe2O3, N2. Nhóm chỉ gồm các hợp chất là:
A. CO2, SO2, H2O, Fe2O3 B. O2, O3, Fe2O3, N2.
C. CO2, SO2, Fe2O3, N2 D. O2, O3, CO2, SO2

Hãy tham khảo đầy đủ Đề KSCL môn Hóa học lớp 9 mã đề 222 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản