Đề KSCL môn Hóa học lớp 9 mã đề 333 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk

Chia sẻ: đinh Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
37
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Hóa học lớp 9 mã đề 333 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk

Mô tả BST Đề KSCL môn Hóa học lớp 9 mã đề 333 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk

Thư viện eLib xin gửi đến các bạn học sinh bộ Đề KSCL môn Hóa học lớp 9 mã đề 333 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk. Hy vọng rằng, bộ sưu tập này sẽ giúp các bạn học sinh ôn thi khảo sát chất lượng tốt qua đề thi cụ thể. Chúc các bạn thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Hóa học lớp 9 mã đề 333 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk

Dưới đây là đoạn trích Đề KSCL môn Hóa học lớp 9 mã đề 333 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk được trích từ tài liệu:

Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 7,2 gam kim loại Mg bằng dd HCl người ta thu đuợc thể tích khí hiđrô ở điều kiện tiêu chuẩn là:
A. 6,72 lit B. 4,48 lit C. 11,2 lit D. 13,44 lit
Câu 2: Cho các chất khí sau:NH3,SO2,H2S,CH4,Cl2.Những khí nào sau đây nặng hơn không khí?
A. Cl2 và NH3 B. NH3 và SO2 C. H2S và CH4 D. SO2 và H2S
Câu 3: Dãy oxit nào sau đây tac dụng được với nước tạo thành dung dịch axit?
A. N2O;CO2;SO2;CO B. SO2;SO3;P2O5;N2O5
C. BaO;MgO;FeO;CuO D. K2O;Na2O;CaO;BaO
Câu 4: CTHH của dãy chất sau đều là oxit:
A. SO3, CaO, CaCO3 B. N2O, CuO, NaOH
C. NaOH, CO2, CaCO3 D. Fe2O3, N2O5, SO2
Câu 5: Một hợp chất có phân tử gồm một nguyên tử của nguyên tố A liên kết với hai nguyên tử O, nguyên tố Oxi chiếm 50% về khối lượng hợp chất. Hãy cho biết tên của nguyên tố A
A. Nitơ (M = 14) B. Lưu huỳnh (M = 32)
C. Photpho (M = 31) D. Cacbon (M = 12)
Câu 6: Trong 1 mol SO2 có số nguyên tử bằng bao nhiêu(trong các giá trị sau)? Lấy số Avôgađrô = 6.1023
A. 11.1023 nguyên tử B. 18.1023 nguyên tử
C. 12.1023 nguyên tử D. 6.1023 nguyên tử
Câu 7: Khí SO2 được tạo thành từ các cặp chất sau:
A. Na2SO3 và H2SO4 B. K2SO4 và HCl C. Na2SO3 và NaCl
D. K2SO4 và H2SO4
Câu 8: Hoà tan 50g Na2CO3 vào 200g nước. Nồng độ % dung dịch tạo thành?
A. 25% B. 24% C. 21% D. 20%
Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 24 gam S trong không khí. thể tích khí SO2 thu được ở đktc là:
A. 10,08 lít B. 13,44 lít C. 11,2 lít D. 16,8 lít
Câu 10: Có 4 lọ mất nhãn đựng 4 dung dịch: HCl, HNO3, H2SO4, và H2O. Dùng thuốc thử nào sau đây để nhận biết các chất trên?
A. dd BaCl2 dd AgNO3 và quỳ tím B. Dùng quỳ và dd BaCl2
C. Chỉ dùng phenolphtalein D. Chỉ dùng quỳ

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề KSCL môn Hóa học lớp 9 mã đề 333 Phòng GD&ĐT UBND huyện KRông Buk bằng cách đăng nhập và download tài liệu này nhé!
Đồng bộ tài khoản