Đề KSCL môn Sinh học lớp 10 lần 2 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015

Chia sẻ: đinh Vi Vi Bé | Ngày: | 4 đề thi

0
36
lượt xem
0
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Sinh học lớp 10 lần 2 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015

Mô tả BST Đề KSCL môn Sinh học lớp 10 lần 2 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Sinh học lớp 10 lần 2 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề KSCL môn Sinh học lớp 10 lần 2 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Câu 1. Ở ruồi giấm, 2n = 8, xét 5 tế bào của loài đều trải qua 3 lần nguyên phân liên tiếp. Số nhiễm sắc thể đơn môi trường cần cung cấp cho quá trình trên là
A. 320. B. 280. C. 35. D. 64.
Câu 2. Kết quả quan trọng nhất của pha sáng quang hợp là
A. diệp lục hấp thụ năng lượng ánh sáng.
B. sự tạo thành ATP và NADPH.
C. nước được phân li và giải phóng điện tử.
D. sự giải phóng ôxi.
Câu 3. Một hợp tử của ngô có 2n = 20 đã nguyên phân một số đợt liên tiếp, Vào kì giữa, người ta đếm trong các tế bào có 640 crômatit. Các tế bào con sinh ra tiếp tục nguyênphân 1 lần tiếp theo. Lần nguyên phân của nhóm tế bào con là lần thứ mấy?
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 4. Những bào quan nào sau đây có cấu trúc màng kép?
A. Ribôxôm, nhân con và lưới nội chất. B. Ti thể, lục lạp và nhân.
C. Ti thể và lục lạp. D. Lizôxôm, không bào và thể gôngi.
Câu 5. Trong hô hấp tế bào, đường phân xảy ra tại
A. màng trong ti thể. B. bào tương. C. chất nền ti thể. D. màng ngoài ti thể.

Quý thầy cô và các em học sinh có thể tải BST Đề KSCL môn Sinh học lớp 10 lần 2 trường THPT Đội Cấn năm 2014-2015 để có thêm những tài liệu mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản