Đề KSCL môn Sinh học lớp 10 lần 4 mã đề 132 trường THPT Văn Quán năm 2013-2014

Chia sẻ: đinh Vi Vi Bé | Ngày: | 1 đề thi

0
24
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Sinh học lớp 10 lần 4 mã đề 132 trường THPT Văn Quán năm 2013-2014

Mô tả BST Đề KSCL môn Sinh học lớp 10 lần 4 mã đề 132 trường THPT Văn Quán năm 2013-2014

Khi làm bài kiểm tra, một trong những điều kiện tiên quyết để dành được tối đa điểm số đó là hiểu rõ và làm quen với cấu trúc đề thi. Nếu nắm rõ cấu trúc của bài thi (đề thi), bạn sẽ có chiến lược làm bài phù hợp, tiết kiệm được thời gian và dành trọn số điểm của từng phần. Để thuận lợi hơn cho việc tham khảo của bạn, chúng tôi xin giới thiệu BST Đề KSCL môn Sinh học lớp 10 lần 4 mã đề 132 trường THPT Văn Quán năm 2013-2014 dưới đây.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Sinh học lớp 10 lần 4 mã đề 132 trường THPT Văn Quán năm 2013-2014

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề KSCL môn Sinh học lớp 10 lần 4 mã đề 132 trường THPT Văn Quán năm 2013-2014:

I. Phần trắc nghiệm (5,0 điểm)
Câu 1: Đường phân tạo ra bao nhiêu phân tử ATP?
A. 2ATP B. 6ATP C. 8ATP D. 38ATP
Câu 2: Một tế bào sinh dưỡng của 1 loài thực vật (2n = 24) nguyên phân 3 lần liên tiếp, số NST môi trường cung cấp là?
A. 175 NST B. 170 NST C. 168 NST D. 160 NST
Câu 3: Câu nào sau đây không đúng với phân bào giảm phân?
A. Có xảy ra hiện tượng tiếp hợp và trao đổi đoạn tại kì đầu I
B. Gồm 2 lần phân bào nhưng chỉ có 1 lần NST nhân đôi.
C. Kết thúc kì cuối I tạo ra 2 tế bào con, mỗi tế bào chứa bộ NST là n kép.
D. Tại kì giữa của giảm phân I, các cặp NST tương đồng kép xếp thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.
Câu 4: Để phân giải hoàn toàn 1 phân tử glucozơ quá trình hô hấp tế bào đã sử dụng bao nhiêu kcal cho việc tổng hợp ATP, biết 1 ATP = 9 k cal.
A. 360 k cal B. 342 k cal C. 324 k cal D. 378 k cal
Câu 5: Một nhóm tế bào của ruồi giấm (2n = 8) nguyên phân 3 lần liên tiếp, môi trường đã cung cấp 392 NST đơn. Số tế bào ban đầu là
A. 8. B. 7. C. 3. D. 5.
Câu 6: Cặp NST tương đồng là
A. cặp NST gồm 2 NST đơn giống nhau về hình dạng, kích thước và cùng nguồn gốc.
B. cặp NST gồm 2 NST đơn giống nhau về hình dạng, kích thước nhưng khác nhau về nguồn gốc.
C. cặp NST gồm 2 NST đơn khác nhau về hình dạng, kích thước nhưng giống nhau về nguồn gốc.
D. cặp NST gồm 2 NST đơn khác nhau về hình dạng, kích thước và nguồn gốc.
Câu 7: Hiện tượng các NST đơn phân li về 2 cực của tế bào xảy ra ở kì nào của phân bào nguyên phân?
A. Kì đầu B. Kì giữa C. Kì sau D. Kì cuối
Câu 8: ATP được cấu tạo như thế nào?
A. Đường ribôzơ, ađênin, 2 nhóm photphat.
B. Đường đêôxi ribôzơ, 2 nhóm phot phát.
C. Đường đêôxi ribôzơ, ađênin, 2 nhóm phot phát
D. Đường ribôzơ, ađênin, 3 nhóm photphat.
Câu 9: Cơ chất là gì?
A. Là chất làm tăng tốc độ phản ứng. B. Là chất tạo thành sau phản ứng.
C. Là chất chịu sự tác động của enzim. D. Là chất làm giảm tốc độ phản ứng.
Câu 10: Ở kì giữa của nguyên phân, trạng thái NST là:
A. Kép, co xoắn cực đại. B. Đơn, co xoắn cực đại
C. Đơn, dãn xoắn. D. Kép, dãn xoắn.

Hãy tham khảo đầy đủ Đề KSCL môn Sinh học lớp 10 lần 4 mã đề 132 trường THPT Văn Quán năm 2013-2014 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản