Đề KSCL môn Sinh học lớp 11 lần 2 mã đề 132 trường THPT Hàn Thuyên năm 2014-2015

Chia sẻ: đinh Tường Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
56
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Sinh học lớp 11 lần 2 mã đề 132 trường THPT Hàn Thuyên năm 2014-2015

Mô tả BST Đề KSCL môn Sinh học lớp 11 lần 2 mã đề 132 trường THPT Hàn Thuyên năm 2014-2015

Bạn đã chuẩn bị tốt cho bài thi sắp tới chưa? Hãy thử sức với bộ Đề KSCL môn Sinh học lớp 11 lần 2 mã đề 132 trường THPT Hàn Thuyên năm 2014-2015 mà Thư viện eLib giới thiệu để việc ôn tập hiệu quả hơn. Bộ đề thi được chọn lọc kỹ càng, giúp các bạn làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho việc ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Sinh học lớp 11 lần 2 mã đề 132 trường THPT Hàn Thuyên năm 2014-2015

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề KSCL môn Sinh học lớp 11 lần 2 mã đề 132 trường THPT Hàn Thuyên năm 2014-2015:

Câu 1: Đột biến lệch bội xảy ra do
A. Một cặp nhiễm sắc thể không phân li trong nguyên phân.
B. Một cặp nhiễm sắc thể không phân li trong giảm phân.
C. Một hoặc một số cặp nst không phân li trong phân bào.
D. Một số cặp nhiễm sắc thể không phân li trong giảm phân.
Câu 2: Cặp gen BB tồn tại trên NST thường, mỗi gen đều dài 0.408Mm, có A : G = 9 : 7. Do đột biến gen B biến đổi thành gen b, tạo nên cặp gen dị hợp Bb. Gen b có tỉ lệ A : G = 13 : 3 nhưng chiều dài không đổi. Nếu cơ thể chứa cặp gen Bb tự thụ phấn, sự rối loạn phân bào xảy ra ở lần phân bào I của giảm phân ở tb sinh hạt phấn, tạo hợp tử có số lượng nucleotit mỗi loại là A = T = 2325; G = X= 1275, kiểu gen của hợp tử là:
A. BBbb B. Bbb C. BBb D. Bbbb
Câu 3: Dạng đột biến cấu trúc NST được dùng để xác định vị trí của các gen trên NST đồng thời loại bỏ các gen xấu đó là:
A. Lặp đoạn. B. Mất đoạn. C. Đảo đoạn. D. Chuyển đoạn.
Câu 4: Cho giao phấn hai cây hoa trắng thuần chủng (P) với nhau thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 89 cây hoa đỏ và 69 cây hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu gen ở F2 là :
A. 4 : 2 : 2 : 2 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1. B. 1 : 2 : 1 : 1 : 2 : 1 : 1 : 2 : 1.
C. 1 : 2 : 1 : 2 : 4 : 2 : 1 : 1 : 1. D. 3 : 3 : 1 : 1 : 3 : 3 : 1 : 1 : 1.
Câu 5: Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24. Loài này sẽ có tối đa bao nhiêu loại đột biến thể ba nhiễm?
A. 12. B. 66. C. 26. D. 14.

Hãy tham khảo đầy đủ Đề KSCL môn Sinh học lớp 11 lần 2 mã đề 132 trường THPT Hàn Thuyên năm 2014-2015 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản