Đề KSCL môn Sinh học lớp 11 (lần 3) trường THPT Hàn Thuyên năm 2013-2014

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
18
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Sinh học lớp 11 (lần 3) trường THPT Hàn Thuyên năm 2013-2014

Mô tả BST Đề KSCL môn Sinh học lớp 11 (lần 3) trường THPT Hàn Thuyên năm 2013-2014

Để củng cố lại phần kiến thức đã học, nắm được cấu trúc ra đề thi và xem bản thân mình mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành trong kỳ thi sắp tới. Hãy tham khảo bộ Đề KSCL môn Sinh học lớp 11 (lần 3) trường THPT Hàn Thuyên năm 2013-2014. Hy vọng rằng BST sẽ giúp quý thầy cô có thêm tài liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Sinh học lớp 11 (lần 3) trường THPT Hàn Thuyên năm 2013-2014

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề KSCL môn Sinh học lớp 11 (lần 3) trường THPT Hàn Thuyên năm 2013-2014 của thư viện eLib dưới đây:

PHẦN I: Trắc nghiệm ( 35 câu – 7 điểm).
Câu 1: Trong trường hợp các gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ và các gen trội là trội hoàn toàn, phép lai: AaBbCcDd × AaBbCcDd cho tỉ lệ kiểu hình A-B-ccDD ở đời con là
A. 27/256. B. 1/16. C. 81/256. D. 9/256.
Câu 2: Trong trường hợp không xảy ra đột biến, nếu các cặp alen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau thì chúng
A. sẽ phân li độc lập trong quá trình giảm phân hình thành giao tử.
B. di truyền cùng nhau tạo thành nhóm gen liên kết.
C. luôn tương tác với nhau cùng quy định một tính trạng.
D. luôn có số lượng, thành phần và trật tự các nuclêôtit giống nhau.
Câu 3: Ở một loài sinh vật, xét một tế bào sinh tinh có hai cặp NST kí hiệu là Aa và Bb. Khi tế bào này giảm phân hình thành giao tử, ở giảm phân I cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb không phân li; giảm phân II diễn ra bình thường. Số loại giao tử có thể tạo ra từ tế bào sinh tinh trên là:
A. 8. B. 6. C. 4. D. 2.
Câu 4: Câu 2: Ở sinh vật nhân thực, côđon nào sau đây mã hoá axit amin mêtiônin?
A. 5’UUG3’. B. 5’AUG3’. C. 5’AGU3’. D. 5’UAG3’.
Câu 5: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả dài. Cho một cây thân cao, quả tròn giao phấn với cây thân thấp, quả dài (P), thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình trong đó cây thân thấp, quả dài chiếm tỉ lệ 6.5%. Theo lí thuyết, số cây thân cao, quả tròn ở F1 chiếm tỉ lệ
A. 9%. B. 4%. C. 46%. D. 6,5%.
Câu 6: Trong quá trình giảm phân của một tế bào sinh tinh ở cơ thể có kiểu gen AB/ab đã xảy ra hoán vị giữa alen A và a. Cho biết không có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, số loại giao tử và tỉ lệ từng loại giao tử được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là
A. 4 loại với tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1.
B. 4 loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen.
C. 2 loại với tỉ lệ 1 : 1.
D. 2 loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số HVG.

Hy vọng rằng BST Đề KSCL môn Sinh học lớp 11 (lần 3) trường THPT Hàn Thuyên năm 2013-2014 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản