Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 cuối HKI trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Chia sẻ: đinh Thị Tường Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
25
lượt xem
3
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 cuối HKI trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 cuối HKI trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Giới thiệu với quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 cuối HKI trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014. Với nội dung được chọn lọc kỹ càng, đa dạng, bộ đề thi sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề, biết giải các bài tập khó. Chúc các em trau dồi được nhiều kiến thức, có được nhiều kĩ năng giải để thi và có được kết quả cao trong kì thi sắp tới. Thân chào các em!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 cuối HKI trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Đây là một đoạn trích hay trong bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 cuối HKI trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

A: PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH
I. Choose the word whose underlined part has a different pronunciation from the others (0,5pt)
1. A. computer B.before C. song D. orally
2. A. stressed B. booked C. stopped D. learned
3. A.mature B. say C. nation D. famous
4. A.miraculous B. accuse C. cancel D. calculation
5. A. teacher B. peasant C. team D. seat
II. Find the word which has stress pattern different from the rest (0.5pt)
6. A. position B.question C.function D.fashion
7. A.arrive B. believe C. prevent D. teacher
8. A. typical B.corner C. ambitious D.tragic
9. A. employee B.picturesque C.Vietnamese D.persuade
10. A. announce B. semester C.ambitious D.demonstration
III. Choose the one option - A, B, C, or D that best completes the sentence(2pts)
11. It’s no use ...................... him. He never allows anybody ...................... advice.
A. advise/ give B. to advise/ to give C. advising/ giving D. advising/ to give
12. I don’t like to be asked such _______ questions in the job interview.
A. person B. personal C. personality D. personalities
13. –“________________” –“Well, a microwave is used to cook or heat food.”
A. Could you tell me what is a microwave used for?
B. Please tell me how to use a microwave?
C. Can you tell me what is used for cooking?
D. Could you tell me what a microwave is used for?
14. Everyone can _______ in this school activity.
A. take off B. take on C. take part D. take
15. –“I’ve passed my driving test.” –“_____________.”
A. Congratulations! B. That’s a good idea.
C. It’s nice of you to say so. D. Do you?

Thư viện eLib mong rằng bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 cuối HKI trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014 sẽ hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản