Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 cuối HKII trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Chia sẻ: đinh Tường Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
29
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 cuối HKII trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 cuối HKII trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Cùng tham khảo Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 cuối HKII trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014. Bộ đề thi được chọn lọc từ các năm trước, nội dung đa dạng sẽ giúp các em làm quen với các dạng bài tập khó, cấu trúc đề thi. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 cuối HKII trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 cuối HKII trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest. (3pts)
Question:
1. A. banana B. classmate C. pagoda D. camera
Question:
2. A. clean B. pleasure C. bread D. meadow
Question:
3. A. presented B. decided C. transported D. informed
Pick out the word which has the main stressed syllable differently from the rest: (2pts)
Question:
4. A. resort B. forest C. lotus D. reason
Question:
5. A. altitude B. excursion C. waterfall D. beautiful
Choose A, B, C or D that best complete each unfinished sentence; best substitutes the underlined part; or has the same meaning to the sentence above. (20pts)
Question: 6. TV has _________ an important role in human life since its appearance.
A. played B. transported C. endangered D. paid
Question: 7. The teacher got angry because Jim went out of class without his ________.
A. persuasion B. condition
C. situation D. permission
Question: 8. Many people believe him __________ he often tells a lie.
A. because B. in spite of C. although D. because of

Hãy tham khảo đầy đủ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 cuối HKII trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản