Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 đề số 2 trường THPT Minh Khai năm 2012-2013

Chia sẻ: Tường Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
23
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 đề số 2 trường THPT Minh Khai năm 2012-2013

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 đề số 2 trường THPT Minh Khai năm 2012-2013

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 đề số 2 trường THPT Minh Khai năm 2012-2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 đề số 2 trường THPT Minh Khai năm 2012-2013 dưới đây:

Câu 1: Khoanh tròn A, B, C, hoặc D để chọn từ có phần gạch chân phát âm khác:
1. A. shop B. machine C. English D. massage
2. A. lived B. walked C. stayed D. turned
3. A. peas B. please C. songs D. tasks
4. A. poor B. tour C. floods D. sure
5. A. great B. dear C. idea D. cheers
Câu 2: Gạch chân các đáp án đúng:
1. At the end of the day’s work, I am often (tire / tired / tiring / tiredness).
2. If I ( am/ was/ were/ had been ) a famous singer, I would have a lot of fans.
3. I saw (a / an / the / Ө ) accident this morning. A car crashed into a tree.
4. At that time the table ( is being laid/ was being laid/ was laid/ had been laid) and I decided not to come in.
5. What ( will you do/ would you do/ would you have done/ would have you done ) if you had won the prize?
6. I bought a new radio (listen / to listen/ listening/ listened) to the news.
7. Mary: I feel hungry. Peter: Really? I ( buy / will buy / am going to buy / can buy ) bread for you.
8. Scott: ( How/ What/ Where/ Why ) does your father enjoy listening to? Linda: Classical music.
9. It was not until the lights were on that the football match ( didn’t start / started/ had started/ would start).
10. If you have a problem , ask David. I’m sure he ( helps / will help / is going to help/ should help) you.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 đề số 2 trường THPT Minh Khai năm 2012-2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản