Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 đề số 2 trường THPT Minh Khai năm 2013-2014

Chia sẻ: đinh Tường Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
20
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 đề số 2 trường THPT Minh Khai năm 2013-2014

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 đề số 2 trường THPT Minh Khai năm 2013-2014

Cùng tham khảo bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 đề số 2 trường THPT Minh Khai năm 2013-2014, với tài liệu này các bạn có thể củng cố kiến thức và trau dồi kinh nghiệm hữu ích để làm bài khảo sát cũng như một số kì thi khác đạt kết quả tốt nhất. Bạn có thể tải miễn phí BST này về máy để tham khảo phục vụ việc học tập đạt hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 đề số 2 trường THPT Minh Khai năm 2013-2014

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 đề số 2 trường THPT Minh Khai năm 2013-2014 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Câu 1: Khoanh tròn A, B, C, hoặc D để chọn từ có phần gạch chân phát âm khác:
1. A. afternoon B. school C. look D. tooth
2. A. dirty B. pity C. first D. girl
3. A. read B. meat C. heat D. bear
4. A. man B. date C. hand D. sad
5. A. other B. today C. together D. tonight
Câu 2: Khoanh tròn các đáp án đúng:
1. The doctor advised Tom to stop ________ .
A. for smoking B. smoke C. smoking D. to smoke
2. He didn’t come back home last night, ________ made his parents very worried.
A. who B. whom C. which D. that
3. There are a lot of clouds in the sky. It _________.
A. is going to rain B. rains C. is raining D. will rain
4. He can’t see anything because he is _________.
A. deaf B. blind C. dumb D. mentally-retarded
5. If I _______ the bus this afternoon, I ll get a taxi instead.
A. miss B. had missed C. missed D. will miss
6. We ________ friends since we __________ at college together.
A. were / have been B. have been / were C. were / were
D. had been/have been
7. “ ___________is it from your house to the nearest post office” “ About 2 kilometers”
A. How far B. How long C. How old D. How high
8. The old __________ a lot of experience of life and can deal with most situation.
A. had B.is having C. have D. has
9. There was a lot of ____________from the local residents.
A. oppose B. opposite C. opponent D. opposition
10. He can’t walk _______ his leg was broken.
A. because B. although C. because of D. in spite of

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 đề số 2 trường THPT Minh Khai năm 2013-2014 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản