Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 mã đề 123 trường THPT Nguyễn Huệ năm 2012-2013

Chia sẻ: đinh Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
25
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 mã đề 123 trường THPT Nguyễn Huệ năm 2012-2013

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 mã đề 123 trường THPT Nguyễn Huệ năm 2012-2013

Hãy thử sức với bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 mã đề 123 trường THPT Nguyễn Huệ năm 2012-2013 để biết khả năng hiện tại của mình cho kì thi sắp tới. Ngoài ra việc trực tiếp ôn, giải trên từng đề thi có cấu trúc cụ thể này sẽ giúp các bạn làm quen với dạng đề thi, từ đó nâng cao kĩ năng của mình và ôn tập lại kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo trên trang Thư viện eLib của chúng tôi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 mã đề 123 trường THPT Nguyễn Huệ năm 2012-2013

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 mã đề 123 trường THPT Nguyễn Huệ năm 2012-2013 được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

I. Choose the best answer.
1- I .at the checkout when I .a strange-looking man.
A. waited/ noticed
B. was waiting/ noticed
C. waited/ was noticing
D. was waiting/ had noticed
2- We .in this town for a long time. We .here sixteen years ago.
A. had been/ come
B. have been/ came
C. were / came
D. are / came
3- He .when he s having a shower.
A. sings always
B. always sings
C. always singing
D. singing always
4- Jim never phones me. I .phone him.
A. have normally to
B. have to normally
C. normally have to
D. to have normally
5- It was the most .experience of my life.
A. frighten
B. frightening
C. frightened
D. frightful

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 mã đề 123 trường THPT Nguyễn Huệ năm 2012-2013!
Đồng bộ tài khoản